Děti s poruchou autistického spektra jsou specifickou skupinou, pro niž jsou komunikační pomůcky uzpůsobené tak, aby co nejvíce reflektovaly jejich potřeby.

Tyto děti využívají zjednodušenou komunikaci pomocí předem připravených tabulek, které jsou složeny z obrázků. Dítě si vybere obrázek, který nejlépe vystihuje to, co chce sdělit. Sdělení potom nahlas přečte hlasový výstup. Počet obrázků v tabulce lze měnit – pro děti s těžkým mentálním handicapem, či pro děti, které se teprve učí komunikovat, je možné začít jen s dvěma obrázky, a teprve když je dítě připraveno, počet obrázků zvyšovat.

Tabulky jsou variabilní a plně editovatelné. Lze nastavit nejen množství obrázků, ale také vybrat obrázky předmětů, které nejvíce odpovídají potřebám dítěte, měnit vzhled tabulek atd. Protože děti s poruchou autistického spektra si obtížně zvykají na schematické obrázky, je možné do tabulky vložit fotografie předmětů z prostředí, v němž žijí – např. jejich židle, kterou mají v dětském pokoji, oblíbenou hračku atp.

Jaké komunikační pomůcky jsou pro děti s poruchou autistického spektra dostupné?

Nejjednodušší pomůckou je komunikátor GoTalk, tvořený dotykovou tabulkou, která je rozdělena do několika polí (4, 9, nebo 20 podle typu).  Do těchto polí lze vložit obrázky zastupující určitá sdělení. Pro každé pole je možné zaznamenat jakoukoli promluvu (zvukový záznam). Sdělení potom dítě přehraje stisknutím příslušného tlačítka. Pro každé políčko je možné vytvořit až pět obrázků s pěti záznamy – tabulka má tedy pět vrstev, mezi nimiž lze jednoduše přepínat. Vždy tedy může rodič či asistent dítěti vybrat tabulku, která odpovídá aktuálně řešené situaci. Nevýhodou tohoto typu komunikátoru je, že nelze měnit počet polí. Pokud chcete mít možnost měnit velikost tabulky a počet obrázků, je vhodnější využít pomůcku na bázi tabletu (viz níže).

Komunikátory na bázi tabletu (Indi a GridPad) byly speciálně vytvořeny pro děti s poruchou autistického spektra. Přestože se jedná o elektronická zařízení, jsou velmi odolná a vydrží i extrémně hrubé zacházení. Jejich součástí je komunikační program, který dítěti umožňuje komunikovat prostřednictvím obrázků, jak bylo popsáno výše. Zařízení má hlasový výstup a reproduktory, takže zprávu, kterou dítě pomocí obrázků sestaví, následně přečte nahlas.

Další možností je, že rodiče či pedagog si zakoupí pouze speciální komunikační program, který si následně nainstalují do vlastního zařízení (tabletu). Komunikační program je dostupný pro platformy Windows a iOS (Apple).

Jak komunikovat s dítětem, od něhož není žádná zpětná vazba?

U dětí s těžkým tělesným postižením, které nekomunikují, je obtížné přesně určit, na jaké mentální úrovni se nacházejí. Je třeba provést diagnostiku, která ukáže, jestli dítě rozumí pokynům okolí či rozeznává osoby a předměty. Více o této možnosti viz Diagnostika.