Těžký zrakový handicap přináší různá omezení v běžném životě. Nejčastěji se setkáváme s požadavky na

  • čtení delších textů (tištěných na papíře či elektronických),
  • čtení textů v terénu (cenovky v obchodě apod.),
  • práci na počítači,
  • ovládání telefonu.

Toto vše je možné, jen je třeba najít vhodnou pomůcku.

Vhodné řešení se liší podle konkrétní diagnózy a účelu použití, proto velmi doporučujeme, abyste nás nejprve kontaktovali a pomůcku si vyzkoušeli.

Kategorie pomůcek

Partnerství Spektry v.d.n. a Pedagogické fakulty UK

Výrobní družstvo nevidomých Spektra je smluvním partnerem katedry Speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Spolupracujeme s ní při vývoji našich produktů, výukových materiálů, manuálů a zejména při hledání optimálních postupů pro využití dodávaných kompenzačních pomůcek a asistivních technologií.

V rámci inovace vzdělávání a systému odborných praxí UK provozujeme také  výukové pracoviště pro realizaci praxí a bakalářských, magisterských či dizertačních prací studentů. Krom jiného navrhujeme témata pro bakalářské, magisterské či rigorózní práce studentů a spolupracujeme při jejich realizaci.

„Vážím si možnosti spolupracovat s výrobním družstvem nevidomých Spektra, dodavatelem vyspělých a kvalitních kompenzačních pomůcek a asistivních technologií s nejširším sortimentem na českém trhu. O kvalitách firmy svědčí stovky spokojených zákazníků, kteří pomůcky od Spektry využívají již víc než tři desítky let. Našim studentům je prospěšná spolupráce s týmem erudovaných praktiků, kteří mají jak mezinárodní zkušenosti, tak otevřený a chápající přístup k potřebám klientů.“ Doc. Lea Květoňová, Ph.D., vedoucí Katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK v Praze.