Diagnostika dětí, od kterých nemáme zpětnou vazbu

U dětí s těžkým tělesným postižením, které nekomunikují, je obtížné přesně určit, na jaké mentální úrovni se nacházejí. Je třeba provést diagnostiku, která ukáže, jestli dítě rozumí pokynům okolí, rozeznává osoby a předměty atd.

DiagView je diagnostický počítačový program určený rodičům takto handicapovaných dětí, asistentům a odborným pracovníkům.

Program DiagView umožňuje sledovat, na co se testované dítě dívá na monitoru počítače. Program zaznamená směr pohledu, trasu pohybu očí po obrazovce a také kterým objektům věnuje dítě největší pozornost atd.

Díky této neinvazivní diagnostice lze zjistit, jestli je dítě schopno porozumět pokynům asistenta. Dítěti je kupříkladu promítnuta rodinná fotografie a asistent se zeptá, zda je na fotce maminka. Pokud se dítě zahledí na matčin obraz, dá se usuzovat, že asistentovi porozuměl a matku na obrázku poznal.

Testovaný i testující přitom sedí každý u jiného počítače, takže pozornost dítěte během diagnostiky nic neruší a neovlivňuje jeho chování.

Z jednotlivých testů je možné ukládat záznamy a videa, která mohou posloužit k pozdějšímu vyhodnocení nebo porovnání starších a novějších testů.