Pohyb očí dává samostatnost

Možnost práce na počítači, možnost dorozumět se s okolím, možnost ovládat televizor či světla v místnosti – lidé s těžkým fyzickým handicapem řeší, jak si zachovat (alespoň částečně) svoji samostatnost a co nejvyšší kvalitu života.

Řešení přináší oční navigace, která dává možnost pomocí pohybu očí ovládat počítač a domácí spotřebiče, či efektivně komunikovat s okolím.

Oční navigace Tobii PCEye je vhodné řešení pro osoby s těžší formou disability (např. ALS, roztroušená skleróza, DMO, poruchy autistického spektra, Rettův syndrom atd.). Výrazně zlepšuje samostatnost pacienta a možnost jeho komunikace s okolím.

Ovládání očima

Díky snímači pohledu mohou nepohybliví lidé ovládat počítač a ti, kteří navíc mají problém s mluvenou řečí, mohou zprostředkovaně komunikovat s okolím – psát na virtuální klávesnici a vytvářet zprávy třeba pro pečující osoby. Výhodou je také možnost ovládání světel a domácích spotřebičů na dálku.

Nejedná se o zařízení náročné na prostor nebo ovládání. Uživatel má k dispozici běžný počítač či notebook, který je doplněn o speciální hardwarové a softwarové vybavení. Hardwarovým vybavením je snímač pohledu (oční navigace), což je jednoduchá lišta s kamerami, která se snadno přichytí na monitor. Softwarovým vybavením je speciální program, který umožňuje komunikaci, ovládání počítače a ovládání domácnosti.

Jak probíhá ovládání počítače očima?

Oční navigace na dálku sleduje směr pohledu. Kurzor se pohybuje podle toho, kam se uživatel dívá. Kliknutí myši se provede dlouhým pohledem, případně mrknutím. Díky tomu mohou lidé s omezenými možnostmi pohybu pracovat s počítačem stejně jako lidé zdraví (vyhledávat na internetu, psát si s přáteli, hrát hry, sledovat filmy apod.).

Program mimo jiné umožňuje procházení internetu, přijímání a odesílání SMS zpráv či emailů, přístup na sociální sítě, poslech hudby z internetu či ovládání domácích spotřebičů na dálku.

Komu tato technologie může sloužit?

Tato technologie pomáhá např. osobám s roztroušenou sklerózou či ALS a u lidí s postižením, které vzniklo v důsledku úrazu, mozkové příhody apod. Ovládání očima je vhodné zejména u handicapovaných, u kterých se očekává progrese onemocnění nebo náhlá motorická indispozice (např. po atace při roztroušené skleróze). Pohyb očí totiž zůstává zachováván i v nejtěžších stádiích.

Jaké vybavení je třeba?

K běžnému počítači nebo notebooku se využívají snímače pohybu očí (oční navigace) v kombinaci se speciálním softwarem, jež uživatelům usnadňuje ovládání počítače a umožňuje komunikovat s okolím.

Oční navigace Tobii PCEye

Jedná se o lehké a přenosné zařízení, které se přichytí na monitor počítače a připojí se jednoduše USB kabelem. Dvě kamery pak snímají pohled uživatele, který díky speciálnímu softwarovému vybavení v počítači může komunikovat s okolím, učit se, pracovat, věnovat se volnočasovým aktivitám atd.

Předností této technologie také je, že uživatel s pomůckou nepřichází do fyzického kontaktu – lišta se snímacími kamerami je přichycena na monitoru počítače a není třeba nasazovat ji např. na hlavu.

Komunikovat i ovládat počítač pohledem lze v jakékoli poloze, vsedě nebo vleže, protože zařízení lze doplnit o stojan s pohyblivým ramenem, který umožní, aby oční snímač byl v optimálním úhlu a vzdálenosti vůči uživateli.

Snímacím kamerám nevadí ani brýle či kontaktní čočky.

Jak probíhá komunikace?

Komunikace probíhá tím nejjednodušším způsobem – pohledem. Kam se uživatel podívá, tam se pohybuje kurzor, zvolená položka se pak vybere dlouhým pohledem, případně mrknutím. Možnost ovládání očima tedy na uživatele neklade zvýšené nároky a nevyžaduje další fyzický pohyb.

Tabulky pro komunikaci

Jedná se v podstatě o virtuální klávesnici zobrazenou na monitoru počítače, která funguje podobně jako klávesnice na mobilním telefonu, jen uživatel nevybírá znaky dotykem, ale pohybem očí.

Program Grid 3 obsahuje předem připravené tabulky s písmeny a slovy, z nichž uživatel pohledem vybírá zvolené znaky a skládá z nich konkrétní sdělení. Program následně přečte zprávu hlasem.

Tabulku lze uzpůsobit potřebám konkrétního uživatele. Je plně v češtině a ovládat ji lze kromě snímačů pohledu i dalšími ovladači (trackballem, klasickou myší atp., viz Ovládání počítače). Dostupná je také predikce slov, díky níž je skládání vět ještě rychlejší. Predikci lze navíc nastavit přesně podle potřeb dané osoby – tedy na základě nejužívanějších znaků a slov konkrétního uživatele.