Proč je komunikace tak důležitá?

Komunikace slouží k vyjádření potřeb, myšlenek a pocitů. Lidé s omezenými komunikačními možnostmi nedokáží okolí sdělit své potřeby, požádat o pomoc, upozornit na problém atd., což vede k deprivaci a úzkostem. V krajních případech komunikační bariéra může nemocného ohrožovat na životě. Je proto nutné využít všech dostupných prostředků, které handicapovaným otevřou komunikační kanály.

Jak komunikace probíhá?

Uživatel má v počítači nainstalovaný program Grid 3, který obsahuje virtuální klávesnici zobrazenou na monitoru počítače. Uživatel vybírá zvolené znaky a skládá z nich konkrétní sdělení. Program následně přečte zprávu hlasem např. pečující osobě.

Klávesnici i další komunikační tabulky lze uzpůsobit potřebám konkrétního uživatele. Program je plně v češtině a ovládat ho lze libovolným způsobem (trackballem, pohybem očí, dotykem, klasickou myší atp., viz Ovládání počítače). Dostupná je také predikce slov, díky níž je skládání vět ještě rychlejší. Predikci lze navíc nastavit přesně podle potřeb dané osoby – tedy na základě nejužívanějších slov a frází konkrétního uživatele.

Program Grid 3 umožňuje také ovládání počítače, procházení internetu, přijímání a odesílání SMS zpráv či emailů, poslech hudby z internetu nebo ovládání domácích spotřebičů na dálku (viz Ovládání domácnosti).