Ovládání počítače není omezeno jen na použití klasické myši a klávesnice.  Díky zařízením, jako je trackball či snímač pohybu očí, mohou počítač plně ovládat i lidé s těžkou poruchou motoriky. Tak se jim otevírají nové možnosti v oblasti komunikace, studia, pracovního uplatnění i volnočasových aktivit.

Ovládání počítače alternativní myší či klávesnicí

Uživatelům s poruchou jemné motoriky i zcela nepohyblivým je k dispozici několik pomůcek.

Trackball je velká, statická myš s koulí uprostřed, jíž uživatel otáčí a ovládá tak kurzor na monitoru.

Snímače pohybu očí, jako je např. Tobii PC Eye 5, umožňují ovládat počítač pohledem. Kamery na speciální liště snímají pohyby očí a podle toho, kam se uživatel dívá, pohybuje se i kurzor na obrazovce. Delší pohled do jednoho místa pak slouží jako kliknutí na klasické myši. Kamery snímají pohyb očí na dálku, není tedy nutné, aby měl uživatel brýle či jiné pomůcky, které by ho jakkoliv omezovaly.

Osobám s poruchou jemné motoriky, pro něž jsou nepřístupné běžné počítačové klávesnice, pomáhají klávesnice s redukovaným počtem kláves a jejich speciálním rozvržením, velikostí a označením (např. Clevy). U některých typů je možné i další nastavení dle individuálních potřeb uživatele – např. citlivost a sílu stisku. Navedení prstu na správnou klávesu navíc usnadňuje doplnění o zvláštní kryt.

Který typ ovládání použít?

Pokud patříte k uživatelům, kteří mají možnost volby mezi ovládáním počítače trackballem nebo snímačem pohybu očí, je nutné předem zvážit, jaká je prognóza vašeho onemocnění. Jestliže se očekává progrese onemocnění a ztráta motoriky (např. u ALS nebo roztroušené sklerózy), je nejvhodnější variantou ovládání očima. Mějte však na paměti, že je vždy třeba si pomůcku přes zakoupením vyzkoušet.