Jak naučit dítě komunikaci pohledem?

Dětem s těžším mentálním postižením není možné vysvětlit, jak komunikace pohledem funguje. Naštěstí to není třeba – je to jednoduchá metoda, jíž se dítě naučí intuitivně. Aby ale přechod na tento druh komunikace probíhal pro obě strany (dítě i rodiče, příp. pečující osoby) co nejsnáze, existují aktivity (výukové hry), které upoutají pozornost dítěte a velmi rychle mu nenásilnou formou ukáží, jak komunikace pomocí obrázků probíhá.

Program Look to Learn slouží k nácviku komunikace pohledem. Obsahuje 40 různých aktivit, jimiž se děti hravou formou učí, jak pracovat s tabulkami pro komunikaci pohledem a mimovolně rozvíjejí i další dovednosti. Děti záhy pochopí, že počítač ví, na jaký obrázek se dívají a jakou akci vyvolá, když se na něj dívají delší dobu.

Oční navigace Tobii PCEye umožňuje dítěti doslova „mluvit očima“. Kamery oční navigace, kterou stačí jednoduše přichytit na monitor, detekují směr pohledu dítěte a pohyb jeho očí. Počítač nahlas řekne, na co se dítě dívá, nebo přehraje zvuk, řekne básničku apod. Obrázek si dítě vybírá delším pohledem do jednoho místa.

Výhodou této pomůcky je, že snímá pohled očí z dálky a není nutné dítěti nasazovat brýle, čelenku nebo jiné zařízení, které by mohlo ovlivňovat jeho soustředění nebo jej omezovalo v pohybu.

Tobii PCEye je lehké a přenosné zařízení, které se k počítači připojuje USB kabelem – není tudíž vázáno výhradně na jeden počítač. Nutné ovšem je, aby počítač, ke kterému je zařízení připojeno, byl vybaven programem Look to Learn. Pokud začínáte s nácvikem komunikace pomocí obrázků, budete také potřebovat komunikační program Grid 3.