Při komunikaci s dětmi, které mají kombinované motorické a mentální postižení, je nejvhodnější metoda komunikace pohledem. Ta dítěti v podstatě umožňuje „mluvit očima“.

Přesto, že se rodiče a pedagogové často obávají, že děti s těžším mentálním postižením nepochopí, jak komunikace pohledem funguje, opak je pravdou – její používání je intuitivní a děti se ji rychle naučí využívat.

Oční navigace Tobii PCEye je vhodné řešení pro osoby s těžší formou disability (např. ALS, roztroušená skleróza, DMO, poruchy autistického spektra, Rettův syndrom atd.). Výrazně zlepšuje samostatnost pacienta a možnost jeho komunikace s okolím.

Jak komunikace pohledem probíhá?

Komunikační pomůckou je v tomto případě standardní počítač vybavený snímačem pohledu (oční navigací) a komunikačním programem.

Ke komunikaci slouží tabulky s obrázky, v nichž si dítě pohledem vybírá ty, které nejlépe vystihují jeho aktuální potřeby. Výběrem určitého obrázku dítě formuluje konkrétní sdělení, které pak rodině nebo pečujícím osobám nahlas přečte hlasový výstup.

Princip komunikace pohledem je velmi jednoduchý a brzy si jej osvojí i děti s těžším mentálním postižením. Nácviku komunikace pohledem napomáhají výukové aktivity, které malé uživatele postupně naučí, která akce vyvolá žádoucí reakci (viz Hry a výuka).

Komunikační program Grid 3

Program Grid 3 obsahuje předem připravené tabulky složené z obrázků předmětů a činností, které člověk potřebuje a vykonává ve svém každodenním životě. Veškeré tabulky jsou plně editovatelné, takže je rodiče mohou jednoduše upravit podle potřeb konkrétního dítěte. Zpočátku je tabulku například možné nastavit tak, aby obsahovala méně obrázků a dítě nemátla, a nastavit přesně ty obrázky, které se týkají nejčastějších potřeb dítěte. V počátcích nácviku komunikace je vhodné zobrazit pouze dvě tlačítka a nechat dítě vybrat např., jaký svetr si chce obléct – zda červený, nebo zelený. Jak dítě získává komunikační zkušenosti a dovednosti, počet zobrazovaných tlačítek můžeme zvyšovat.

Komunikační tabulky i prostředí programu Grid 3 jsou plně přeložené do češtiny.

Oční navigace Tobii PCEye

Oční navigace Tobii PCEye je malá lišta s dvěma kamerami, která se uchytí k monitoru počítače. Kamery sledují směr pohledu dítěte a pohyb jeho očí. Výběr obrázku se provádí prodlouženým pohledem do určitého místa. Výhodou je, že oční navigace snímá pohled očí z dálky, proto dítě nijak neruší ani neovlivňuje.

Pro koho je komunikace pohledem vhodná?

Pro děti a dospělé, kteří mají kombinované motorické a mentální postižení, např. Rettův syndrom, dětskou mozkovou obrnu, opožděný vývoj, svalovou dystrofii.