Potřebujete pomoci s výběrem vhodné pomůcky?

Tento průvodce Vás seznámí s dostupnými pomůckami pro jednotlivé diagnózy (slabozrakost, nevidomost, mentální postižení, tělesný handicap a kombinované vady), poradí, jak pomůcky vybírat, popíše vlastnosti jednotlivých přístrojů a pomůže porovnat podobné pomůcky. Katalog jednotlivých kompenzačních pomůcek pak obsahuje přesné specifikace a slouží k výběru těm, kteří se s daným zařízením již seznámili a rozhodují se, který typ zakoupí.

Mějte prosím na paměti, že žádný průvodce nemůže nahradit možnost osobně si pomůcky vyzkoušet uživatelem, pro kterého je pomůcka určena. Vyzkoušení pomůcky Vám však po dohodě rádi zprostředkujeme. Zároveň Vám nabízíme poradenství, jak čerpat příspěvky na zakoupení kompenzační pomůcky.

Kategorie pomůcek

Pomůcky pro zrakové vady

Zvětšování a čtení knih, novin i cenovek v obchodě. Zpřístupnění počítače, mluvící telefony a další.

Komunikace a ovládání počítače

Ovládání počítače a komunikace očima, hlavou apod. (ALS, roztroušená skleróza, úrazy páteře, mrtvice).

Obrázková komunikace

Komunikace očima, dotykem apod. (DMO, Rett, autismus).

Pro školy

Pomůcky pro vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.