Pomůcky, které bourají bariéry
Moderní pomůcky doslova bourají bariéru mezi handicapovanými a jejich okolím. Jejich použití je přitom tak jednoduché, že je mohou používat osoby různých věkových kategorií a mentální úrovně.

Děti s mentálním či kombinovaným postižením komunikují pomocí obrázků a symbolů. Komunikaci zprostředkovává software pro počítače a tablety, který na obrazovku promítá tabulky s obrázky, z nichž si děti volí, popřípadě sestavují konkrétní sdělení. Díky tomu s okolím komunikují i děti, které kvůli svému postižení nemohou mluvit.

Program je možné ovládat mj. pomocí oční navigace, která snímá směr pohledu a vyhodnocuje, na kterou položku se uživatel dívá. Tento princip ovládání je vhodný pro široké spektrum uživatelů, děti s těžkým mentálním a tělesným postižením nevyjímaje. Komunikační zařízení lze ovládat dále i dotykem přes dotykovou obrazovku či jinak – záleží na motorických dovednostech uživatele.

Komunikační tabulky lze libovolně měnit a upravovat – je možné je sestavit s ohledem na potřeby dítěte. Používání je jednoduché a intuitivní, takže každé dítě brzy pochopí, jak komunikace funguje.

„Oční navigace Tobii PCEye je vhodné řešení pro osoby s těžší formou disability (např. ALS, roztroušená skleróza, DMO, poruchy autistického spektra, Rettův syndrom atd.). Výrazně zlepšuje samostatnost pacienta a možnost jeho komunikace s okolím,“

prof. MUDr. Olga Švestková, Ph.D., přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství VFN.

Chcete si pomůcky vyzkoušet? Pokud jste zatím neměli možnost s podobným zařízením pracovat, nabízíme možnost zapůjčení jednotlivých ovladačů i komunikačního programu.

Chci si pomůcky vyzkoušet
Potřebuji pomoci s výběrem

Kategorie pomůcek