Pomůcky, které bourají bariéry

Moderní pomůcky doslova bourají bariéru mezi handicapovanými a jejich okolím. Jejich použití je přitom tak jednoduché, že je mohou používat osoby různých věkových kategorií a mentální úrovně.

Děti s mentálním či kombinovaným postižením komunikují pomocí obrázků a symbolů. Komunikaci zprostředkovává software pro počítače a tablety, který na obrazovku promítá tabulky s obrázky, z nichž si děti volí, popřípadě sestavují konkrétní sdělení. Díky tomu s okolím komunikují i děti, které kvůli svému postižení nemohou mluvit.

Program je možné ovládat mj. pomocí oční navigace, která snímá směr pohledu a vyhodnocuje, na kterou položku se uživatel dívá. Tento princip ovládání je vhodný pro široké spektrum uživatelů, děti s těžkým mentálním a tělesným postižením nevyjímaje. Komunikační zařízení lze ovládat dále i dotykem přes dotykovou obrazovku či jinak – záleží na motorických dovednostech uživatele.

Komunikační tabulky lze libovolně měnit a upravovat – je možné je sestavit s ohledem na potřeby dítěte. Používání je jednoduché a intuitivní, takže každé dítě brzy pochopí, jak komunikace funguje.

Oční navigace Tobii PCEye je vhodné řešení pro osoby s těžší formou disability (např. ALS, roztroušená skleróza, DMO, poruchy autistického spektra, Rettův syndrom atd.). Výrazně zlepšuje samostatnost pacienta a možnost jeho komunikace s okolím.

Chcete si pomůcky vyzkoušet? Pokud jste zatím neměli možnost s podobným zařízením pracovat, nabízíme možnost zapůjčení jednotlivých ovladačů i komunikačního programu.

Kategorie pomůcek

Partnerství Spektry v.d.n. a Pedagogické fakulty UK

Výrobní družstvo nevidomých Spektra je smluvním partnerem katedry Speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Spolupracujeme s ní při vývoji našich produktů, výukových materiálů, manuálů a zejména při hledání optimálních postupů pro využití dodávaných kompenzačních pomůcek a asistivních technologií.

V rámci inovace vzdělávání a systému odborných praxí UK provozujeme také  výukové pracoviště pro realizaci praxí a bakalářských, magisterských či dizertačních prací studentů. Krom jiného navrhujeme témata pro bakalářské, magisterské či rigorózní práce studentů a spolupracujeme při jejich realizaci.

„Vážím si možnosti spolupracovat s výrobním družstvem nevidomých Spektra, dodavatelem vyspělých a kvalitních kompenzačních pomůcek a asistivních technologií s nejširším sortimentem na českém trhu. O kvalitách firmy svědčí stovky spokojených zákazníků, kteří pomůcky od Spektry využívají již víc než tři desítky let. Našim studentům je prospěšná spolupráce s týmem erudovaných praktiků, kteří mají jak mezinárodní zkušenosti, tak otevřený a chápající přístup k potřebám klientů.“ Doc. Lea Květoňová, Ph.D., vedoucí Katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK v Praze.