Knihomol je program, který zrakově postiženým uživatelům zpřístupňuje elektronické knihy a časopisy. Umožňuje jejich pohodlné vyhledávání, stahování a čtení pomocí hlasového výstupu.

 • Velmi snadná obsluha v přehledném a ozvučeném uživatelském prostředí

 • Vyhledávání a stahování titulů z knihoven pro zrakově postižené

 • Pohodlné čtení knih a časopisů hlasem, v nastavitelných barvách a velikosti

Cena: 5 450 Kč vč. DPH

Popis produktu

Knihomol spolupracuje s několika internetovými knihovnami (uvedeny níže ve „vlastnostech programu“), které dohromady nabízejí pravděpodobně nejrozsáhlejší online databázi textových knihoven pro zrakově postižené čtenáře v České republice. Vedle řádově tisíců titulů elektronických knih nabízejí tyto knihovny i mnoho pravidelně vydávaných časopisů. Standardně lze ke zmíněným knihovnám přistupovat přes jejich webová rozhraní a stažené tituly můžete číst v běžných textových editorech. Práce s odečítačem ve webových aplikacích knihoven však není triviální a ani běžné editory nejsou optimálně navržené pro čtení knih.

S Knihomolem se ke svým oblíbeným knihám a časopisům dostanete mnohem rychleji a pohodlněji, protože vše, co potřebujete, najdete v přehledných nabídkách. Ve čtečce DocTTS dodávané spolu s Knihomolem se Vám stažené texty budou číst lépe než ve standardním editoru, protože program DocTTS je pro tento účel přímo navržen.

Standardní přístup ke knihovnám vyžaduje pokročilejší znalosti práce na počítači s odečítačem a je časově náročnější, protože musíte pracovat s různými webovými aplikacemi jednotlivých knihoven. Oproti tomu s Knihomolem může knihy a časopisy číst i úplný začátečník a zkušení uživatelé zase ocení rychlejší a efektivnější práci, protože s výše uvedenými knihovnami pracujete současně z velmi snadno ovladatelné aplikace.

Vlastnosti programu Knihomol:

 • Přehledné a intuitivní prostředí s podporou hlasového výstupu přes SAPI , takže s programem lze pracovat bez odečítače.
 • Rychlá práce se všemi podporovanými knihovnami současně.
 • Vyhledávání knih podle názvu, autora nebo všech údajů.
 • Procházení časopisů roztříděných podle názvů a ročníků.
 • Výpis novinek v knihovnách.
 • Přehledné seznamy již stažených knih a časopisů.
 • Rejstřík autorů, úplný výpis katalogových informací o knihách, informace o stavu kreditů a mnoho dalšího.
 • Aktuálně připojené knihovny: KTN, KDD, SPVK, SZP (Diakonie).

Vlastnosti čtečky DocTTS dodávané s Knihomolem:

 • Prostředí optimalizované pro čtení knih ozvučené vlastním hlasovým výstupem.
 • Při otevření knihy čtení vždy pokračuje od místa, kde uživatel naposledy skončil.
 • Klávesy pro rychlý přechod zpět nebo vpřed během čtení.
 • Hlasová odezva při pohybu v textu a při jeho editaci.
 • Nastavitelná barva a velikost textu, vodicí linky, celoobrazovkové zobrazení a další možnosti pro slabozraké.
 • Implementována nová verze audio přehrávače s možností nastavit rychlost přehrávání při zachované výšce hlasu.

Program Knihomol je vhodnou výbavou zpřístupněných počítačů, protože výrazně rozšiřuje jejich použití pro přístup zrakově postiženého k textovým informacím. Zvláště výhodné je použití Knihomola pro uživatele programu Guide.

Technické parametry

Operační systém Systém Windows 10 a vyšší
Podporované hlasové rozhraní SAPI 5
Podporované knihovny KTN, KDD, SPVK, SDZP (Diakonie)
Aktuální verze programu 2.1