Program BUF (Braille Universal Format)  slouží ke konverzi, sazbě a tisku textů v Braillově slepeckém písmu opatřeném černým vizuálním podtiskem tak, aby obě verze (vizuální i hmatová) spolu přesně korespondovaly, tj. aby každý hmatový znak měl svůj grafický ekvivalent.

  • Braillský editor v českém jazyce

  • Konverze, sazba a tisk textů v Braillově písmu

  • Současný tisk v černotisku

  • Podpora cizích jazyků, matematických symbolů, chemických vzorců, …

Cena:

BUF pro Windows: 4 840 Kč vč. DPH
BUF pro Windows, licence pro 5 uživatelů: 7 260 Kč vč. DPH

Technické parametry

Operační systém Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Word 2003 / 2007 / 2010 / 2013 / 2016 / 2019
Braillská tiskárna Index Everest / BrailleBox / Basic verze 2 nebo vyšší