P.I.A.F. je zařízení pro výrobu hmatových obrázků na speciální papír.  Výsledným produktem je pak reliéfní obrázek, který věrně kopíruje předlohu, a umožňuje tak udělat si představu hmatem o jejím tvaru či získat prostorovou představu.

  • Snadná výroba reliéfní grafiky.

  • Nastavitelná intenzita zahřívání, která ovlivňuje výšku reliéfu.

  • Vhodné zejména do škol či SPC.

Cena P.I.A.F.: 30 000 Kč vč. DPH

Cena papíru: 2 475 Kč vč. DPH (vel. A4, 100 ks), 4 950 Kč vč. DPH (vel. A3, 100 ks)

Popis produktu

Tato tiskárna slouží k podpoře vývoje dětí již od předškolního věku nejen se zrakovým postižením, ale také s mentálním postižením nebo se zhoršenou grafomotorikou. Děti se mohou seznámit s geometrickými tvary či tvary písmen. Starší žáci tiskárnu využijí pro práci s grafy, funkcemi či zjednodušenými mapami. Jedná se o zajímavou formu seznámení se s tím, co je těžké popsat slovy, ale jde znázornit obrázkem.

Tato reliéfní tiskárna tak může pomoci dětem se zrakovým postižením udělat si představu o předmětech, které nikdy neviděly, díky tomu, že je mohou vnímat hmatem pod svými prsty. K této činnosti není třeba znalost Braillova bodového písma. Obrazový podklad, který chceme, aby se stal reliéfním, je třeba nakreslit sytě černou barvou na speciální papír. Také jej lze zhotovit na kopírce, laserové tiskárně či nakreslit tužkou. Je třeba ale dbát na to, že obrázek by měl být jednoduchý, ale ne moc strukturovaný. Protože to, co nakreslíme černou konturou, pak vystoupí zahřátím na povrch. Tím vznikne haptický (dotykový) obrázek.  Tyto obrázky lze využívat ke komunikačním nebo vzdělávacím účelům.

Haptické mapy celé České republiky

Od roku 2014 lze ze serveru hapticke.mapy.cz stáhnout grafický podklad pro hmatnou mapu jakéhokoli místa v ČR. Stačí stažený mapový podklad vytisnout na speciální vzpěňovací papír v laserové tiskárně a pak vyrobit příslušný 3D reliéf v tepelné tiskárně P.I.A.F. Uživatelům reliéfního tisku se tak otevírají zcela nové možnosti při cestování, výuce či zlepšování orientace.

Stroj je vybaven bezpečnostní ochranou:

  • Detekce vkládání papíru – stroj hlídá ohřívaný papír a pokud se papír do 6 vteřin po začátku tisku neobjeví na výstupu stroje, vypne zahřívací prvek a spustí chladicí větráček.
  • Ochrana proti přehřátí – když je překročena povolená provozní teplota, stroj se automaticky sám vypne.

Praktické rady

Obrazový podklad, který se po ohřátí stane reliéfním, je nutné nakreslit sytou černou barvou na speciální vzpěňovací papír. Obrázek lze zhotovit na kopírce, laserové tiskárně nebo nakreslit uhlovou nebo měkkou černou tužkou. Jenom některé kopírky či tiskárny jsou však vhodné: Používejte jenom moderní, rychlá zařízení s výkonem aspoň 30 stran za minutu. Na pomalejších strojích hrozí vypěnění papíru uvnitř stroje a poškození zrcadla.

Avšak pozor: Při pořizování haptických obrázků je nutné dodržovat jisté zásady pro tvorbu hmatné grafiky, nelze totiž reliéfně čitelně vytisknout cokoli. Je nutné si uvědomit, že obrázek (podklad pro reliéfní tisk) musí být černobílý bez šedých přechodů a že při reliéfním tisku vystoupí černé plochy asi 1-2 mm nad bílé pozadí. Dále by obrázek měl být jednoduchý s menším počtem černých objektů a tištěné objekty by neměly být příliš malé nebo příliš blízko sebe.

Technické parametry

Papír: velikost max. 28 cm x 43 cm.
Doba výroby: výroba obrázku na papír velikosti 21 cm x 28 xm trvá asi 10 vteřin.
Signalizace: zvuková, pípne ve chvíli, kdy je potřeba vložit další stránku.
Hlučnost a příkon: Velice tichý provoz a nízký příkon.
Rozměry a hmotnost: 19,8 cm x 50 cm x 17 cm; 6 kg.
Výrobce: Harpo (Polsko)
Záruka: 2 roky