Aplikace Grid for iPad je doslova hlasem lidí, kteří nemohou mluvit. S její pomocí mohou prostřednictvím obrázků, slov či písmen sestavovat sdělení, která pak hlasový výstup přečte okolí. Aplikace je vhodná pro děti i dospělé, kteří trpí postižením, v důsledku něhož nemohou mluvit.

  • Aplikace je vhodná pro uživatele s různým typem postižení, různé mentální úrovně, různého věku. Vhodná je zejména pro osoby s poruchou autistického spektra.

  • Používání je založeno na volbě obrázků a symbolů a pro uživatele je intuitivní.

  • Tabulky s obrázky a slovy se dají upravit dle potřeb konkrétního uživatele.

  • Aplikace je plně přeložená do češtiny.

  • Aplikace se ovládá dotykem.

  • 1 licence slouží pro jeden iPad

Cena: aplikace je pouze ke stažení z AppStore, od nás ji není možné zakoupit.

Popis produktu

Aplikace Grid for iPad byla vyvinuta pro uživatele s komunikačními obtížemi, zejména osoby s poruchou autistického spektra. Smyslem pomůcky je zprostředkovat komunikaci mezi postiženým a jeho okolím, a to tím nejjednodušším způsobem – uživatel výběrem obrázků, symbolů a slov sestavuje konkrétní sdělení, které pak hlasový výstup přečte nahlas.

Pro běžný život i vzdělávání

Grid for iPad je určen široké věkové skupině, a tak jej mohou využívat děti i dospělí. Zprostředkuje komunikaci s jejich rodinou, asistenty a učiteli, terapeuty či lékaři. Pomůcka tak otevírá široké komunikační možnosti, zpřístupňuje vzdělávání a napomáhá dalšímu k rozvoji osobnosti.

Aplikace vhodná i pro děti předškolního věku

Dětem Grid for iPad pomáhá nejen při prolamování komunikačních bariér, ale také ve vzdělávání a rozvoji dalších dovedností. Používání je maximálně intuitivní, založené na dosavadní komunikační zkušenosti dítěte. Obrázky užité v aplikaci jsou voleny s ohledem na specifické potřeby dítěte a činnosti, jimž se nejčastěji věnuje. Aplikace zároveň slouží jako hra a motivační prostředek.

Přidávejte nová slova, tvořte vlastní prostředí

Grid umožňuje jednoduše přidávat nové výrazy, měnit obrázky či vkládat obrázky vlastní, a přizpůsobovat tak aplikaci komunikačním potřebám konkrétního uživatele. Lze také vytvořit vlastní, zcela nové prostředí pro komunikaci – od rozvržení mřížky, až po vzhled buněk a obrázků.

Všechny mřížky jsou automaticky ukládány na online úložiště a jsou tak zálohovány pro případ, že dojde k poškození iPadu nebo přechodu na jiné zařízení.

Hlasy Nuance a Acapela

Od r. 2018 je možné si k programu přikoupit i české hlasy Nuance a Acapela.

Vyberte si hlas, nebo nahrajte svůj

Grid umožňuje vybrat z několika hlasových výstupů ten, který bude uživateli nejvíce vyhovovat, a dále si přizpůsobit jeho výšku a tempo řeči. Je rovněž možné nahrát nový hlas, např. někoho z rodiny.

Technické parametry

Jazyk: čeština
Operační systém: iOS 12.2 a vyšší
Doporučená zařízení: 12.9palcový iPad Pro 2. generace, 12.9palcový iPad Pro 1. generace, 10.5palcový iPad Pro, 9.7palcový iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. generace, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2
Výrobce:  Smartbox (Velká Británie)