iPhone EasyLink 12 je multifunkční pomůcka pro zrakově postižené založené na mobilním telefonu iPhone. Telefon je zpřístupněn pro nevidomého, který zná a pracuje s braillovým písmem.

  • Nastavený iPhone se zpřístupněním VoiceOver

  • Braillský řádek EasyLink 12T

  • KNFB Reader pro rozpoznávání a čtení tištěných textů

Popis produktu

  • Komunikace: Volání v telefonních sítích i přes internet, SMS a další textovou komunikaci, e-mail, sociální sítě.
  • Orientace, pomoc v samostatném pohybu a cestování: Informace o aktuální poloze a okolí nevidomého díky GPS, přístup k jízdním řádům, informačním tabulím na nádražích atd. Umožňuje ohlásit vlastní polohu při ztrátě orientace.
  • Přístup k informacím: Hlasové čtení elektronických knih a jakýchkoli informací z webu, přehrávání zvukových knih, rádií, podcastů a dalších médií.
  • Fotoaparát: Speciální aplikace pro nevidomé pro detekci světla, rozpoznávání barev a předmětů či rozpoznávání tištěného textu, zvětšování tištěných předloh pro slabozraké.
  • Zápisníkové funkce: Kalendář, připomínky, poznámky, textový editor. Záchranka: přivolání pomoci způsobem zpřístupněným pro nevidomé uživatele.