Editor DBT (Duxbury Braille Translator) slouží k  tisku formátovaných braillských dokumentů. Umožňuje převod z černotisku do Braillu (a opačně), formátování textů a také zpracování textů přímo v Braillu.

Chci si pomůcku vyzkoušet
  • Převod Braillova písma do černotisku a naopak

  • Formátování braillských textů

  • Operační systém Windows

Cena: 17 273 Kč bez DPH

Získání příspěvku a možnosti financování

Popis produktu

Import souborů

Formátovací editor DBT dokáže importovat soubory Microsoft Word (MS 2007/2010/2013/2016 a Open Office), soubory html nebo textové soubory, braillské soubory.

Uživatelské rozhraní

  • obsahuje „přeložený“ řádek, kde se zobrazuje překlad braillského textu do černotisku či naopak.
  • lze zadávat braillské znaky pomocí určených šesti kláves na klávesnici.
  • knihovna šablon a stylů, ze kterých si uživatel může vybírat.

Uživatelské rozhraní programu je plně přeložené do češtiny.

DBT je kompatibilní se všemi běžnými braillskými tiskárnami.

Technické parametry

Podporované systémy Windows 7, Windows 8 nebo Windows 10
Aktuální verze 12.3
Výrobce Duxbury Systems (USA)