ZoomText je program pro slabozraké uživatele, kteří nepřečtou z obrazovky text v běžné velikosti. ZoomText umožňuje zvětšovat obsah obrazovky, nastavovat barvy, zvýrazňovat kurzor a číst textové informace hlasovým výstupem. Zajišťuje tak, aby uživatel viděl a slyšel vše z počítačové obrazovky a měl tedy úplný přístup k aplikacím, dokumentům, elektronické poště a internetu.

Chci si pomůcku vyzkoušet
 • Celosvětově nejpoužívanější zvětšovací program

 • Široký rozsah zvětšení obsahu obrazovky

 • Nastavitelné barvy, zvýrazňování myši

 • Hlasová podpora – čtení textových informací z aplikací

Cena:

ZoomText Magnifier Reader 25 372 Kč bez DPH
ZoomText Magnifier 18 099 Kč bez DPH

Získání příspěvku a možnosti financování

Popis produktu

ZoomText obsahuje širokou škálu funkcí a nastavení, aby dokázal vyhovět slabozrakým uživatelům s nejrůznějšími zrakovými problémy. Uživatelské prostředí programu je přehledné a intuitivní, ZoomText tedy poslouží uživatelům jakéhokoli věku bez zvláštních nároků na znalosti práce s počítačem.

Obecné a vizuální funkce ZoomTextu

 • Rozsah zvětšení 1x až 60x včetně zlomkových úrovní zvětšení mezi velikostmi 1x a 5x.
 • Osm různých typů zoom oken umožňuje, aby si uživatel konfiguroval zvětšený pohled na obrazovku podle svých potřeb. Navíc je podporován výstup na dva monitory – obraz může být zvětšený na obou monitorech, nebo je na jednom zvětšený a na druhém v běžné velikosti.
 • Technologie xFont zobrazuje text v tiskové kvalitě ve všech úrovních zvětšení, takže text lze snadno číst.
 • Vynikající filtrace barev, která zlepšuje čitelnost obrazovky a snižuje námahu očí – lze např. nahradit problémovou barvu nebo pracovat v redukovaném barevném spektru.
 • Zřetelný ukazatel myši, textový kurzor a aktuální prvek, které lze speciálně orámovat, případně nastavit jejich velikost a barvu.
 • Navigování v aplikaci a rolování zvětšeného pohledu je vždy plynulé a pohodlné, pohyb myši lze omezit na vodorovný a svislý směr.
 • Nástroj Kamera pro zvětšení a kontrastní zobrazení tištěné předlohy snímané kamerou. Počítač tak lze používat i jako jednoduchou kamerovou lupu.
 • Možnost ovládání dotykovými gesty na systémech s dotykovým displejem a Windows 8 a vyšších.
 • Možnost výstupu na dva monitory – na jednom monitoru zvětšený a na druhém nezvětšený obraz, nebo zvětšený obraz přes oba monitory, nebo stejný zvětšený obraz na obou monitorech.
 • Lze samostatně ukládat nastavení specifická pro každou aplikaci, kterou používáte. Při přepínání mezi aplikacemi ZoomText automaticky zavede potřebné nastavení.
 • Podpora všech běžně používaných verzí systému Windows včetně jejich 64-bitových variant.

Funkce hlasové podpory ZoomTextu Magnifier & Reader

(Pozor: samotný Magnifier (zvětšovač) hlasovou podporu nemá.)

 • Hlasová podpora při práci na obrazovce – hlasem čte ovládací prvky aplikací (menu, dialogy, lišty, seznamy a hlášky) ve třech nastavitelných úrovních výmluvnosti. Určeno pro slabozraké či těžce slabozraké uživatele.
 • Čte dokumenty, internetové stránky a elektronickou poštu v původním formátování (AppReader) nebo ve vlastním přeformátovaném prostředí (DocReader).
 • Nástroj Čtení na pozadí umožňuje poslech libovolného textu při práci v jiných aplikacích.
 • Webový průzkumník pomáhá při prohledávání stránky a při pohybu na aktuální internetové stránce. Lze hledat požadovaný text nebo se pohybovat po příslušných prvcích stránky, např. po odkazech, nadpisech, formulářích apod.
 • Editovaný text lze číst po znacích, slovech, řádcích pouhým pohybem kurzoru.
 • Umožňuje práci s odezvou psaní, kdy odečítač automaticky čte zapisované znaky či slova.
 • Umožňuje práci s odezvou myši, kdy odečítač automaticky čte text pod ukazatelem (čte hned nebo po nastavitelné prodlevě).
 • Nástrojem řekniTo lze číst vybrané oblasti obrazovky klepnutím nebo táhnutím myši.
 • Nástroj Záznamník převede text do audio souboru, který je namluvený některým z instalovaných hlasů.
 • Podporuje čtení a navigaci v běžně používaných aplikacích jako Word, Excel (plná podpora MS Office 2016), Outlook, Acrobat.
 • Kvalitní česká hlasová syntéza a další cizojazyčné syntézy součástí dodávky.

Doporučené technické údaje

 • Systém Windows 10
 • Procesor i5 a vyšší
 • RAM 8GB nebo více
 • SSD disk
 • Aktuální verze ZoomText 2020
 • Dodáváno včetně SMA (zajištěné aktualizace na aktuální verzi +2)
 • Demo verze je funkční 40 minut.