ZoomText je program pro slabozraké uživatele, kteří nepřečtou z obrazovky text v běžné velikosti. ZoomText umožňuje zvětšovat obsah obrazovky, nastavovat barvy, zvýrazňovat kurzor a číst textové informace hlasovým výstupem. Zajišťuje tak, aby uživatel viděl a slyšel vše z počítačové obrazovky a měl tedy úplný přístup k aplikacím, dokumentům, elektronické poště a internetu.

 • Celosvětově nejpoužívanější zvětšovací program

 • Široký rozsah zvětšení obsahu obrazovky

 • Nastavitelné barvy, zvýrazňování myši

 • Hlasová podpora – čtení textových informací z aplikací

Cena:

ZoomText Magnifier Reader 2024-28:  33 000 Kč vč. DPH
ZoomText Magnifier Reader upgrade 2024-28: 30 000 Kč vč. DPH
ZoomText Magnifier 2024-28: 24 000 Kč vč. DPH
ZoomText Magnifier upgrade 2024-28: 21 000 Kč vč. DPH

Popis produktu

ZoomText obsahuje širokou škálu funkcí a nastavení, aby dokázal vyhovět slabozrakým uživatelům s nejrůznějšími zrakovými problémy. Uživatelské prostředí programu je přehledné a intuitivní, ZoomText tedy poslouží uživatelům jakéhokoli věku bez zvláštních nároků na znalosti práce s počítačem.

Obecné a vizuální funkce ZoomTextu

 • Rozsah zvětšení 1x až 60x včetně zlomkových úrovní zvětšení mezi velikostmi 1x a 5x.
 • Osm různých typů zoom oken umožňuje, aby si uživatel konfiguroval zvětšený pohled na obrazovku podle svých potřeb. Navíc je podporován výstup na dva monitory (obraz může být zvětšený na dvou monitorech).
 • Technologie xFont zobrazuje text v tiskové kvalitě ve všech úrovních zvětšení, takže text lze snadno číst.
 • Vynikající filtrace barev, která zlepšuje čitelnost obrazovky a snižuje námahu očí – lze např. nahradit problémovou barvu nebo pracovat v redukovaném barevném spektru.
 • Zřetelný ukazatel myši, textový kurzor a aktuální prvek, které lze speciálně orámovat, případně nastavit jejich velikost a barvu.
 • Navigování v aplikaci a rolování zvětšeného pohledu je vždy plynulé a pohodlné, pohyb myši lze omezit na vodorovný a svislý směr.
 • Nástroj Kamera pro zvětšení a kontrastní zobrazení tištěné předlohy snímané kamerou. Počítač tak lze používat i jako jednoduchou kamerovou lupu.
 • Možnost ovládání dotykovými gesty na systémech s dotykovým displejem a Windows 8 a vyšších.
 • Možnost výstupu na dva monitory.
 • Lze samostatně ukládat nastavení specifická pro každou aplikaci, kterou používáte. Při přepínání mezi aplikacemi ZoomText automaticky zavede potřebné nastavení.
 • Podpora všech běžně používaných verzí systému Windows včetně jejich 64-bitových variant.

Funkce hlasové podpory ZoomTextu Magnifier & Reader

(Pozor: samotný Magnifier (zvětšovač) hlasovou podporu nemá.)

 • Hlasová podpora při práci na obrazovce – hlasem čte ovládací prvky aplikací (menu, dialogy, lišty, seznamy a hlášky) ve třech nastavitelných úrovních výmluvnosti. Určeno pro slabozraké či těžce slabozraké uživatele.
 • Čte dokumenty, internetové stránky a elektronickou poštu v původním formátování (AppReader) nebo ve vlastním přeformátovaném prostředí (DocReader).
 • Nástroj Čtení na pozadí umožňuje poslech libovolného textu při práci v jiných aplikacích.
 • Webový průzkumník pomáhá při prohledávání stránky a při pohybu na aktuální internetové stránce. Lze hledat požadovaný text nebo se pohybovat po příslušných prvcích stránky, např. po odkazech, nadpisech, formulářích apod.
 • Editovaný text lze číst po znacích, slovech, řádcích pouhým pohybem kurzoru.
 • Umožňuje práci s odezvou psaní, kdy odečítač automaticky čte zapisované znaky či slova.
 • Umožňuje práci s odezvou myši, kdy odečítač automaticky čte text pod ukazatelem (čte hned nebo po nastavitelné prodlevě).
 • Nástrojem řekniTo lze číst vybrané oblasti obrazovky klepnutím nebo táhnutím myši.
 • Nástroj Záznamník převede text do audio souboru, který je namluvený některým z instalovaných hlasů.
 • Podporuje čtení a navigaci v běžně používaných aplikacích jako Word, Excel (plná podpora MS Office 2016), Outlook, Acrobat.
 • Kvalitní česká hlasová syntéza a další cizojazyčné syntézy součástí dodávky.

Volitelné vybavení

Na přání lze k programu koupit speciální klávesnici se zvětšeným popisem.

Doporučené technické údaje

 • Operační systém Windows 11, Windows 10
 • Procesor i5 a vyšší
 • RAM 16 GB nebo více
 • SSD disk
 • Aktuální verze ZoomText 2024
 • Dodáváno včetně SMA (zajištěné aktualizace na aktuální verzi +2)
 • Demo verze je funkční 40 minut.

Odkazy

 • Na jakou poslední verzi ZoomTextu mám nárok? Otevřete odkaz VerifyActivationKeys. Do textového pole zadejte sériové číslo a stiskněte tlačítko SUBMIT (odeslat).