Pomůcky pro zrakově postižené žáky a studenty

Notebook jako zápisník a lupa

Zpřístupněný notebook významně usnadňuje výuku zrakově postiženým žákům 2. stupně ZŠ a studentům středních a vysokých škol. Je nezbytným pomocníkem např. při zapisování poznámek, čtení materiálů (knih, učebnic a skript) v elektronické podobě či při jejich zpřístupnění – digitalizaci, zvětšení, předčítání hlasovým výstupem atd. (viz dále o periferních zařízeních).

Notebook pro slabozraké je vybaven zvětšovacím programem, který zvětší celé uživatelské prostředí počítače. Zvětšovací programy disponují řadou doplňkových funkcí, které zobrazení přizpůsobí požadavkům konkrétního studenta.

Notebook pro nevidomé je vybaven hlasovým výstupem, který podrobně popisuje uživatelské prostředí počítače. Počítač lze doplnit o braillský zobrazovač, který převádí text z počítače do Braillova písma, jež si může uživatel přečíst hmatem (viz dále o periferních zařízeních).

Zpřístupněné počítače nabízíme také ve variantě stolního počítače, který škola může pořídit do počítačových učeben nebo knihoven a studoven.

Periferní zařízení pro další zpřístupnění ve výuce

Používání lupy (resp. zobrazení zvětšeného obrazu) žáka či studenta nijak neomezuje v další práci s počítačem. Zvětšený obraz se promítá jen na část obrazovky, v druhé části se zobrazuje prostředí počítače (okno textového editoru, kam si student dělá poznámky, apod.).

  • Braillský zobrazovač (řádek): Převádí text, na němž se nachází kurzor, na Braillovo písmo. Zobrazovače nabízíme ve dvou typech: Alva BC640Alva USB 640.
  • Skener slouží k digitalizaci tištěných materiálů. V kombinaci s OCR programem lze oskenovaný obraz převést do textové podoby, již si uživatel může dle potřeby upravovat, zvětšovat nebo nechat přečíst hlasovým výstupem.

Zvětšovací a odečítací programy

Ke zvětšení uživatelského prostředí počítače je určen program ZoomText. Kromě zvětšení nabízí řadu doplňkových funkcí, které zrakově postiženým usnadňují práci s počítačem.  Volitelný je rozsah zvětšení, barevné spektrum zobrazení s větším kontrastem či zvýraznění kurzoru, nebo také např. hlasový výstup. Na rozdíl od systémové lupy, která je dostupná ve Windows, ZoomText nabízí nesrovnatelně kvalitnější zobrazení (písmena jsou ostrá i při vysokém zvětšení).

Studentům s těžkou slabozrakostí nebo zcela nevidomým je k dispozici kombinace programového vybavení ZoomText a Jaws. Toto programové vybavení poskytuje úplné odečítání obrazovky počítače i výstup v Braillu pro všechny běžné počítačové programy.

Přenosné kamerové lupy

Přenosná kamerová lupa Compact 7 HD je vhodná pro žáky a studenty, kteří často přecházejí mezi učebnami a posluchárnami. Lupa je kompaktní a nabízí poměrně velké zvětšení.

Lupa pracuje samostatně, není třeba ji připojovat k počítači. Má vlastní displej, na němž se promítá zvětšený text. Lupa umožňuje zachytit obraz (takzvaně zmrazit) a poté si ho na displeji zvětšit.

Podrobnosti o přenosných lupách naleznete v našem Průvodci.

Stolní kamerové lupy do knihoven

Stolní kamerové lupy jsou vhodné jako vybavení do knihoven. Slabozrací žáci a studenti díky nim mohou číst materiály přímo na místě, což je vhodné zejm. u tiskovin, které nejsou k zapůjčení domů. Např. stolní kamerová lupa ClearView C díky velkému monitoru nabízí vysoce kvalitní zobrazení a má velké možnosti nastavení.

Tisk výukových materiálů pro nevidomé žáky a studenty

Výukové materiály v Braillově písmu nebo ve formě reliéfní grafiky dovolují nevidomým žákům a studentům pochopit a osvojit si určité informace, které by jim vzhledem k absenci zraku zůstaly nedostupné.

Kvalitní oboustranný tisk textů v Braillově písmu přináší braillská tiskárna Everest. Reliéfní tisk (např. geometrických obrazců, map atd.) lze provést na tepelné tiskárně P.I.A.F.

Dostupné jsou také rýsovací sady pro nevidomé, díky nimž se žáci a studenti mohou aktivně zapojit také do výuky geometrie.

Pomůcky pro studenty s postižením jemné motoriky

Žákům a studentům, trpícím onemocněním, které ovlivňuje motorické funkce, jsou určené pomůcky zpřístupňující ovládání počítače – speciální klávesnice a myši (tzv. trackbally), příp. snímače pohybu očí či hlavy.

Trackbally

Trackball je alternativní myš ve formě statického zařízení s pohyblivou koulí uprostřed, jejímž otáčením dochází k ovládání kurzoru jako při posouvání standardní myši.

Speciální klávesnice

Klávesnice mají redukovaný počet kláves, jež jsou navíc velikostí, barvou i rozvržením uzpůsobené k co nejjednoduššímu používání. Některé modely klávesnic mají nastavitelnou citlivost a sílu stisku, díky čemuž je lze nastavit dle individuálních potřeb uživatele. Navedení prstu na správnou klávesu pak usnadňuje zvláštní kryt. S několika typy speciálních klávesnic se můžete seznámit na následujících odkazech: klávesnice Clevy a BigKeys.

Snímače pohybu hlavy

Žáci a studenti s nepohyblivýma rukama, kteří jsou schopni koordinovaného pohybu hlavou, mohou počítač ovládat pomocí snímačů pohybu hlavy, jako je Ouha Zono. Snímač stačí nasadit na hlavu jako čelenku či připevnit k brýlím, a ten následně přenáší pohyby hlavy uživatele na pohyb kurzoru myši.

 Snímače pohybu očí

Sledovat směr pohledu a ovládat podle toho kurzor myši umožňuje oční navigace Tobii PCEye. V kombinaci s komunikačním programem lze oční navigaci využít i jako prostředek komunikace se žáky, kteří vzhledem ke svému postižení nejsou schopni běžné komunikace (svalová dystrofie, DMO apod.).

ClaroRead – program pro dyslektiky a dysgrafiky

ClaroRead je program určený k podpoře vzdělávání dyslektických a dysgrafických dětí. Hlasový výstup čte zobrazený text, který zároveň na obrazovce počítače zvýrazňuje – propojuje tak mluvenou a psanou podobu slova. ClaroRead tímto způsobem předčítá z dokumentů ve formátech MS Word, PDF nebo HTML. Jeho předností je mj. i to, že umožňuje převést text do audio či video souboru. Navíc disponuje funkcí predikce textu a automatické kontroly pravopisu při psaní ve Wordu, čímž napomáhá zlepšení písemného projevu žáka s dyslexií či dysgrafií.