Pomůcky pro zrakově postižené žáky

Stolní kamerové lupy – vhodné zejm. pro žáky 1. stupně ZŠ

Stolní kamerové lupy jsou pro zrakově postižené žáky 1. stupně ZŠ jednou z nejdůležitějších pomůcek.  Umožňují práci s tištěními materiály (text, obrázky, mapy), čtení, psaní, vyplňování, omalovávání a kreslení. Dostatek prostoru na pracovní ploše je možné využít třeba i pro ruční práce, na které by slabozraké dítě jinak nevidělo (vystřihování, šití atp.).

Předností stolní kamerové lupy je velké zvětšení, které zpřístupní tištěné materiály i žákům se zbytky zraku. Zvětšený obraz se promítá na LCD monitoru, který nabízí vysoce kvalitní zobrazení. Lupa tak zbytečně neunavuje oči.

Uživatelům se specifickými požadavky např. na vysoce kontrastní zobrazení, stolní kamerová lupa nabízí doplňkové funkce, jako jsou barevné režimy (různé kombinace barev pozadí a písma), nastavení vodicích linek při čtení (zobrazuje se např. jen jeden řádek textu nebo určitý výsek obrazu) či hlasový výstup, který text sám předčítá.

Braillský a reliéfní tisk výukových materiálů pro nevidomé žáky

Nevidomí žáci potřebují některé výukové materiály převést do pro ně přijatelné formy. Text lze jednoduše vytisknout v Braillově písmu, obrázky se zase dají převést do reliéfní podoby.

Pro kvalitní oboustranný tisk textů v Braillově písmu je vhodná braillská tiskárna Everest. Tisk reliéfní grafiky (např. geometrických obrazců, zjednodušených map atd.) lze provést na tepelné tiskárně P.I.A.F., která využívá speciální (tzv. vzpěňovací) papír. Výsledkem je dobře hmatný reliéf, který přesně odpovídá tištěné předloze.

Důležitost výuky Braillova písma

Ačkoliv nevidomým usnadňuje čtení a psaní řada moderních pomůcek, které znalost Braillova písma přímo nevyžadují, je nezbytné, aby jej žáci uměli a aktivně s ním pracovali. Neznalost Braillova písma je u nevidomých v podstatě negramotnost.

Žáci potřebují pracovat s psaným textem, aby si osvojili pravopis a gramatiku. Práce s psaným textem navíc zvyšuje schopnost pamatovat si přijímané informace. Zcela nezastupitelnou roli hraje Braillovo písmo při výuce cizích jazyků, neboť jejich mluvená a psaná podoba se liší.

Zpřístupněný počítač pro žáky 2. stupně

Na 2. stupni ZŠ žáci nejčastěji pracují s počítačem. Počítač jim zpřístupňuje výukové materiály v elektronické podobě (např. knihy a učebnice), žáci si do něj mohou zapisovat poznámky z hodin atd.

Slabozrakým a nevidomým žákům jsou určené tzv. zpřístupněné počítače – standardní stolní počítače a notebooky vybavené softwarem pro zvětšování zobrazení a hlasovým výstupem. Výhodou těchto pomůcek je, že mohou být doplněny o další software či hardware, který zpřístupní výuku – u nevidomých to může být braillský řádek, u slabozrakých kamerová lupa připojitelná přes USB, s níž si žák může přiblížit obraz vzdálených předmětů (např. text na tabuli) nebo zvětšit tištěnou předlohu (knihu atp.) stejně jako u klasické stolní kamerové lupy (rozdíl je jen v tom, že zvětšený obraz se promítá na monitor počítače).

S počítačem by se měli žáci začít seznamovat již na 1. stupni ZŠ, aby tak získali základy pro budoucí každodenní práci s počítačem, která je ve vyšších stupních vzdělávání nezastupitelná. Zpřístupněný stolní počítač je kupříkladu vhodné pořídit do učebny výpočetní techniky.

Na 2. stupni ZŠ, kdy se začínají žáci přemisťovat mezi učebnami, je nejvhodnější zpřístupněný notebook.

Pomůcky pro děti s mentálním handicapem

Zjednodušení komunikace a zefektivnění výuky dětí s poruchou autistického spektra a středně těžkým či těžkým mentálním handicapem napomáhají speciální komunikační pomůcky. Patří k nim kupříkladu jednoduché komunikační či výukové tabulky, v nichž si dítě dotykem vybírá, co chce sdělit.

Komunikační tabulky jsou navrženy tak, aby jejich používání bylo pro děti snadno a rychle pochopitelné. U nejmladších dětí, které se teprve učí komunikovat, se tabulky nastaví do nejjednodušší podoby – nabídku tvoří třeba jen dva obrázky, mezi nimiž si dítě volí. Jakmile dítě pochopí princip fungování pomůcky, do tabulky je možné postupně přidávat další obrázky.

Jedná se o komunikační zařízení, která jsou velmi odolná a vydrží i hrubé zacházení.

Více se dozvíte v oddíle Komunikace dotykem.

Pomůcky pro děti s kombinovaným postižením

Děti s diagnózou jako je Rettův syndrom, svalová dystrofie či dětská mozková obrna často trpí motorickým postižením v kombinaci s postižením mentálním. Pomůcky pro děti s takto specifickým postižením jsou určeny pomůcky využívající oční navigaci.

Jak probíhá komunikace očima

Oční navigace přináší snadný a intuitivní způsob komunikace, jehož princip ovládání rychle pochopí i mentálně postižené dítě. Je využitelná jak v běžné komunikaci s okolím, tak i při výuce.

 Oční navigace Tobii PCEye je vhodné řešení pro osoby s těžší formou disability (např. ALS, roztroušená skleróza, DMO, poruchy autistického spektra, Rettův syndrom atd.). Výrazně zlepšuje samostatnost pacienta a možnost jeho komunikace s okolím.

Více informací o tom, jak komunikace probíhá, se dozvíte v sekci Komunikace pohledem.

Práci s oční navigací děti snadno pochopí i díky speciálnímu výukovému programu, který formou hry seznamuje s principem fungování pomůcky – viz oddíl Hry a výuka.

Pomůcky pro žáky s postižením jemné motoriky

Žákům, kteří trpí postižením ovlivňujícím motorické funkce, jsou určené pomůcky usnadňující ovládání počítače. Jde o speciálně uzpůsobené klávesnice nebo myši (tzv. trackbally), příp. snímače pohybu očí nebo hlavy.

Trackball

Trackball je alternativní myš. Na rozdíl od standardní myši se jedná o velké, statické zařízení s velkou, pohyblivou koulí uprostřed, která ovládá kurzor na monitoru počítače.

Speciální klávesnice

Jedná se o klávesnice s redukovaným počtem kláves, např. Clevy nebo BigKeys, které jsou navíc velikostí, barvou a rozvržením uzpůsobené tak, aby jejich používání bylo pro handicapované co nejjednodušší. Některé modely klávesnic mají nastavitelnou citlivost a sílu stisku, díky čemuž je lze nastavit dle individuálních potřeb uživatele. Navedení prstu na správnou klávesu pak usnadňuje zvláštní kryt.

Snímače pohybu hlavy

Žáci, kteří nemohou hýbat rukama, ale jsou schopni koordinovaného pohybu hlavou, mohou počítač ovládat pomocí snímače pohybu hlavy. Toto zařízení se uživateli nasadí na hlavu jako čelenka, nebo se připevní k brýlím a bezdrátově se propojí s počítačem. Snímač pak zaznamenává jemné pohyby hlavou a přenáší je do pohybu kurzoru. K takovým zařízením patří např. Ouha Zono.

Snímače pohybu očí

Oční navigace umožňuje nepohyblivým dětem ovládat počítač (a v případě potřeby také komunikovat) pomocí pohybu očí. Oční navigace snímá pohyby očí a podle toho, kam se uživatel dívá, pohybuje se i kurzor na obrazovce. Delší pohled do jednoho místa pak funguje stejně jako kliknutí na klasické myši.

Podrobněji se s tímto typem pomůcek můžete seznámit na stránce pomůcky Tobii PCEye.

ClaroRead  – program pro dyslektiky a dysgrafiky

ClaroRead je program určený k podpoře vzdělávání dyslektických a dysgrafických dětí. Hlasový výstup čte zobrazený text, který zároveň na obrazovce počítače zvýrazňuje – propojuje tak mluvenou a psanou podobu slova. ClaroRead tímto způsobem předčítá z dokumentů ve formátech MS Word, PDF nebo HTML. Jeho předností je mj. i to, že umožňuje převést text do audio či video souboru. Navíc disponuje funkcí predikce textu a automatické kontroly pravopisu při psaní ve Wordu, čímž napomáhá zlepšení písemného projevu žáka s dyslexií či dysgrafií.

Program je dodáván ve dvou verzích, ClaroRead Standard a ClaroRead Plus.

ClaroRead Standard je plně funkční s hlasovou syntézou v češtině, němčině a angličtině. Dodáván je na USB (program se neinstaluje a lze ho používat na libovolném počítači) nebo na DVD (program je třeba nainstalovat a aktivovat dodaným licenčním číslem; lze ho pak používat jen na tom počítači, kde je nainstalován). Verze Standard neumí pracovat se skenerem.

ClaroRead Plus má vedle funkcí popsaných u verze Standard také funkci rozpoznávání textu z naskenovaného obrazu (OCR), a dokáže tedy pracovat se skenerem. Verze Plus je k dispozici pouze na DVD. Obsahuje licenční číslo, které zpřístupní používání programu pouze na počítači, na kterém je ClaroRead nainstalován.