Grid 2 - komunikační program

Počítačový program Grid 2 umožňuje osobám, které v důsledku zdravotního postižení vůbec nekomunikují mluvenou řečí nebo mluví jen ve velmi omezené míře, používat počítač jako pomůcku pro komunikaci s okolím.

Pro dorozumívání se používají předem připravené tabulky ze symbolů, obrázků, slov nebo písmen. Tabulky si lze sestavovat a vytvářet doma podle potřeb uživatele. Program Grid 2 má hlasový výstup. Když uživatel sestaví zprávu, program ji hlasem přečte.

Pomocí programu Grid 2 lze také posílat a přijímat SMS zprávy, pracovat s programem Skype, který je určen k telefonování, dále vyhledávat na internetu, poslouchat hudbu staženou do počítače apod.

Program je možné využít i pro osoby s těžším motorickým postižením, které nemohou pracovat s myší ani s klávesnicí. Program lze ovládat jedním spínačem (umístěným v dosahu, např. u hlavy), spínačem lze vybírat komunikační symboly v tabulkách a spínačem lze i psát na skenované softwarové klávesnici. Program je také možné ovládat pomocí pohybu očí (Tobii PCEye Go), hlavy (SmartNav) nebo ústy (IntegraMouse).

Osoby s pohybovým postižením mohou program Grid 2 používat k ovládání světel v místnosti nebo přístrojů v domácnosti.

Technické údaje 

  • Jednouživatelská licence umožňuje aktivaci na 3 počítačích.
  • Systém Windows XP nebo vyšší.
  • Hlasový výstup Acapela (s hlasy Sabrina a Eliška).
  • Databáze symbolů Widgit.
  • Lze připojit běžné spínače s patřičným rozhraním.

Fotogalerie