Kurz pro začínající uživatele

logo tutorialu

Sestavili jsme výukový kurz pro začínající uživatele speciálního programu ZoomText, kurz, který je orientovaný po úlohách, tedy např. vyhledávání na internetu a práce s poštou, psaní a čtení dokumentů, práce s tabulkovým procesorem apod. Naším cílem je seznámit uživatele se základními nastaveními a funkcemi ZoomTextu a s principy práce v příslušné aplikaci – uživatel má vedle kurzu k dispozici manuál resp. nápovědu a podrobnosti si tam najde sám, když bude vědět, co může nastavit a kde to najde.

Jistě lze přečíst celý text kurzu od začátku do konce, za mnohem rozumnější však považujeme styl výběrového učení: Např. uživatel se zajímá o práci na internetu, tak si přečte úvod a lekci 1. Nebo ho primárně zajímá práce s textem, tak si přečte úvod a lekci 2. Nebo se chce dozvědět, co je to rozpoznávání textu a jak skenovat, tak si přečte úvod a lekci 3. A jinou lekci si přečte někdy později, až bude chtít se s dotyčnou úlohou seznámit. Ve všech případech však doporučujeme začít Úvodem.

Koncoví uživatelé se mohou podle tohoto výukového kurzu učit doma sami, nicméně za mnohem efektivnější způsob pokládáme kombinovat výuku s profesionálním lektorem a individuální výuku doma. Tím hned říkáme, že tento kurz může být přínosem jak pro koncové uživatele, tak pro lektory.
Kurz je určen spíše pro začátečníky, předpokládáme však, že uživatel již zná některé principy práce s počítačem (např. nevysvětlujeme zde rozložení klávesnice, co je to soubor, složka apod.). V každém případě cílem kurzu je, aby se zde uživatelé ZoomTextu (nebo Fusionu) dozvěděli věci, které v manuálu běžně nenajdou, a aby jim práce se ZoomTextem připadala přirozená a jednoduchá.