Často kladené dotazy

logo "dotazy"

Mám napsaný text ve Wordu a chci jej zformátovat pro braillskou tiskárnu – jak to udělám?

 • Zdrojový text v černotisku zformátujete ve vhodném braillském editoru. Pro braillskou tiskárnu Everest jsou 3 možnosti:
  • BrailleApp – internetové rozhraní tiskárny, které je součástí dodávky tiskárny Everest. Práce v rozhraní je velmi jednoduchá a mohou v něm s jistými omezeními pracovat i nevidomí uživatelé. Návod najdete dole na produktové stránce tiskárny Everest.
  • BUF (Braille Universal Format) je placený editor střední třídy navržený jako rozšíření Wordu. Editor není určený pro práci nevidomých uživatelů. Podrobnější popis najdete na stránce střediska Teiresiás.
  • DBT (Duxbury Braille Translator) je placený profesionální editor umožňující velmi pokročilé formátování, naučit se jej ovládat však vyžaduje jisté úsilí. S editorem mohou pracovat i nevidomí uživatelé. Podrobnější popis najdete na produktové stránce Duxbury.

Jakou verzi editoru Duxbury (DBT) mám nainstalovanou?

 • Aktuální instalovaná verze editoru a další informace jsou vidět v dialogu „O DBT“, do kterého se dostanete z hlavního menu Nápověda > O DBT.

Jak si v editoru Duxbury zkontroluji zformátovaný braillský tisk na braillském řádku?

 • Pro správné zobrazení přeloženého textu v braillském dokumentu (Ctrl+T) na braillském řádku je třeba z menu otevřít Výchozí nastavení -> Internacionalizace a v následném dialogu v sekci „Braillské kódování pro vstup a zobrazení“ vybrat položku „Czech-Unicode“ a zaškrtnout pole „Použít národní kódování pro braillské zobrazení“.
  Poté se na braillském řádku zobrazuje přesně to, co se bude odesílat do tisku na braillskou tiskárnu a co je vidět i v okně braillském dokumentu editoru DBT (tj. zformátovaný braillský tisk). Postup byl testován na braillském řádku ALVA.
 • Pozn.: Formátování braillského tisku v editoru Duxbury (DBT) je věnován tutoriál „Tutoriál editoru DBT pro začátečníky“. Doporučujeme, abyste se s ním seznámili.

Co je soutisk?

Soutiskem se rozumí soutisk černotisku a Braillu na braillském tisku, kdy nad či pod řádkem v Braillu je navíc vytištěný stejný obsah řádku v černotisku (vytištěný obsah tedy může přečíst i člověk, který Braille nezná). Soutisk může být

 • synchronní, kdy je každý znak v černotisku umístěn pod odpovídajícím stejným znakem v Braillu (tedy černotisk je „roztahaný do šířky“), nebo
 • asynchronní, kdy je řádek v černotisku zarovnaný doleva („neroztahaný“) a tedy černotiskové znaky nejsou umístěné pod odpovídajícími znaky v Braillu.

Technicky se soutisk realizuje buď

 • speciální tiskárnou-dvojčetem, která v jednom zařízení obsahuje černotiskovou i braillskou tiskárnu a obě tiskárny tisknou souběžně při jednom založení papíru černotisk i Braille, nebo
 • postupným tiskem na dvou tiskárnách, kdy se nejprve v černotiskové tiskárně vytiskne černotisk s patřičnými řádkovými rozestupy a potištěný papír se pak založí do braillské tiskárny, která mezi řádky černotisku vytiskne Braille.

U námi nabízených produktů lze soutisk realizovat synchronně v editoru BUF nebo asynchronně v editoru Duxbury. Vlastní soutisk se pak realizuje na dvou tiskárnách, na standardní černotiskové a ve druhém průchodu na braillské tiskárně Everest.