Informace pro uživatele programu ZoomText 2018

Dovolujeme si upozornit, že z důvodu změn, které Microsoft provedl v operačním systému Windows, stává se verze programu ZoomText 2018 nefunkční. Výrobce řeší tyto problémy pravidelnými upgrady programu ZoomText. Vzhledem k pracnosti neustálého vývoje jsou však tyto upgrady zpoplatněny. Při nákupu nové počítačové sestavy a licence programu ZoomText od nás bývá cena dvou upgradů standardně zahrnuta do jeho pořizovací ceny. Při delším [...]

9. 12. 2020|

Práce na projektu I-CARE-SMART pokračují

1. Dne 14.10.2020 se na dálku konala konference odborné skupiny Task 3.1 s tímto obsahem Příprava a zpracování výstupů DT3.1.2 představující dokumenty ANNEX2-ExistingSolutionsSheet GLOSSARY ListOfPossibleFeatures SilverStar_Features 2. Dne 27.10.2020 proběhla konference na dálku a školení všech účastníků projektu I-care SilverStar Challenge s tímto programem: Tématická konference věnovaná pracovnímu balíčku WP2 (formálně jako Pražská konference) 9:00-9:30 –      Introduction, agenda [...]

20. 11. 2020|

Kondolence k úmrtí PhDr. Josefa Cerhy

Zemřel PhDr. Josef Cerha, zakladatel a dosud jediný ředitel Tyfloservisu, o.p.s. Myšlenku vybudovat síť ambulantních středisek sociální rehabilitace propagoval PhDr. Cerha již v 80. letech na půdě Svazu invalidů; podmínky pro její realizaci však našel až v České unii nevidomých a slabozrakých po roce 1990. Od roku 2001 pak Tyfloservis pod jeho vedením působil jako obecně prospěšná společnost. Pepík Cerha budoval [...]

11. 11. 2020|

Spektra oslaví GAAD

V rámci Světového dne asistivních technologií (GAAD) pořádá Spektra, v.d.n. několik webinářů, během kterých představí moderní pomůcky, které jsou určeny lidem se zrakovým, motorickým či komunikačním handicapem. Jedná se o příspěvek pro konferenci Agora a zaškolení lektorů Tyflocenter v práci s asistivním programem GuideConnect.

18. 5. 2020|

Kondolence k úmrtí Ing. Františka Koloucha

Zemřel Ing. František Kolouch, druhý ze zakladatelů firmy Elvos, která od r. 1993 působila na českém trhu jako významné vývojové pracoviště a významný výrobce a prodejce kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené. S oběma zakladateli, s Františkem Kolouchem i Mirkem Krejčiříkem, nás pojilo dlouholeté přátelství a intenzivní odborná a obchodní spolupráce. Čest jejich památce, Břetislav Verner

10. 3. 2020|