Spektra oslaví GAAD

V rámci Světového dne asistivních technologií (GAAD) pořádá Spektra, v.d.n. několik webinářů, během kterých představí moderní pomůcky, které jsou určeny lidem se zrakovým, motorickým či komunikačním handicapem. Jedná se o příspěvek pro konferenci Agora a zaškolení lektorů Tyflocenter v práci s asistivním programem GuideConnect.

18. 5. 2020|

Kondolence k úmrtí Ing. Františka Koloucha

Zemřel Ing. František Kolouch, druhý ze zakladatelů firmy Elvos, která od r. 1993 působila na českém trhu jako významné vývojové pracoviště a významný výrobce a prodejce kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené. S oběma zakladateli, s Františkem Kolouchem i Mirkem Krejčiříkem, nás pojilo dlouholeté přátelství a intenzivní odborná a obchodní spolupráce. Čest jejich památce, Břetislav Verner

10. 3. 2020|

Projekt SPEKTRA – VÝZKUMNÉ ČINNOSTI

Projekt SPEKTRA - VÝZKUMNÉ ČINNOSTI v programu Aplikace (OP PIK) je spolufinancován Evropskou unií. Předmětem projektu je výzkumný projekt družstva Spektra, v.d.n. spočívající ve vývoji podpory kamerových lup do USB se zvětšováním a hlasovým výstupem pro zrakově postižené uživatele. Realizací projektu je program pro zvětšování a ozvučení skenovaných a kamerových předloh.

1. 11. 2019|

Projekt I CARE SMART

INNOVATION ECOSYSTEM FOR SMART ELDERLY CARE (I CARE SMART) O PROJEKTU Cílem projektu I-CARE-SMART je upevnit a posílit spolupráci mezi organizacemi, které poskytují nejmodernější zdravotní a sociální péči pro seniory. I-CARE-SMART si klade za cíl přinést inovace blíže seniorům. Konkrétně projekt přináší nové inovativní produkty a služby při aktivním zapojení samotných příjemců těchto služeb a podporuje tzv. stříbrnou ekonomiku. [...]

16. 10. 2019|