Tyfloservis, o.p.s. slaví 30 let

Pracovníci Tyfloservisu již 30 let pomáhají nevidomým a jinak těžce zrakově postiženým lidem zvládat sebeobsluhu a orientaci v terénu nebo je učí číst a psát s použitím speciálních kompenzačních pomůcek. Připojujeme se ke gratulantům a blahopřejeme Tyfloservisu k úctyhodnému výročí jeho vzniku. Oceňujeme kvalitní a profesionální práci jeho pracovníků a děkujeme za dosavadní skvělou spolupráci. Do dalších let Tyfloservisu [...]

10. 8. 2021|

Agora 2021 – navazující workshop

V návaznosti na přednášku Ing. Tomáše Hrdinky z v.d.n. Spektra, která se věnovala pokročilé práci se ZoomTextem, dnes naváže workshop. Workshop se bude konat 22.6. v 16:00 a během něho si jednotlivé pokročilé funkce ZoomTextu představíme podrobněji a ryze prakticky na konkrétních činnostech, které uživatelé ZoomTextu vykonávají během běžného dne. Na workshop se stále můžete přihlašovat.

22. 6. 2021|

Kondolence k úmrtí Mgr. Pavla Wienera

Zemřel Mgr. Pavel Wiener, český tyfloped a vysokoškolský pracovník. Celý život se věnoval problematice prostorové orientace nevidomých a v této specializaci byl oceňován jako vynikající odborník. V posledních letech založil a rozvíjel projekt Přátelská místa propagující základy správné komunikace s hendikepovanými lidmi. Čest jeho památce, Břetislav Verner

15. 6. 2021|

Přednáška Pokročilá práce se ZoomTextem

Dovolujeme si Vás pozvat na další běh pravidelné vzdělávací akce Agora 2021, v jejímž rámci zazní kromě jiného i přednáška Ing. Tomáše Hrdinky z v.d.n. Spektra věnovaná pokročilé práci se ZoomTextem. Příspěvek je zaměřen na pokročilé a ne vždy dostatečně známé funkce, které ZoomText nabízí, jako je  práce s více monitory, vyhledávač, AppReader, oblasti čtení a některé další. Jarní běh Agory 2021 [...]

25. 5. 2021|

Spektra oslaví GAAD

Světový den asistivních technologií (GAAD) letos připadá na čtvrtek 20. května. V rámci něho pořádá Spektra, v.d.n. několik webinářů, během kterých představí moderní pomůcky, které jsou určeny lidem se zrakovým, motorickým či komunikačním handicapem. Jedná se o příspěvek pro konferenci Agora a zaškolení lektorů Tyflocenter v práci s asistivními programy.

18. 5. 2021|

Výzva Silver Star Challenge

Spektra v.d.n. pod záštitou projektu I-Care-Smart Evropského fondu regionálního rozvoje "Projekt I-CARE-SMART" Vás zve k účasti ve Výzvě SILVER STAR CHALLENGE: Zabýváte se technologiemi pro oblast zdravotní a sociální péče? Máte nápad, který by mohl zjednodušit a zpříjemnit život lidem v seniorském věku nebo lidem, kteří o ně pečují? Vyvíjíte službu/produkt, se kterým byste rádi prorazili v oblasti "stříbrné ekonomiky?" [...]

3. 5. 2021|