Kondolence k úmrtí Mgr. Pavla Wienera

Zemřel Mgr. Pavel Wiener, český tyfloped a vysokoškolský pracovník. Celý život se věnoval problematice prostorové orientace nevidomých a v této specializaci byl oceňován jako vynikající odborník. V posledních letech založil a rozvíjel projekt Přátelská místa propagující základy správné komunikace s hendikepovanými lidmi. Čest jeho památce, Břetislav Verner

15. 6. 2021|

Přednáška Pokročilá práce se ZoomTextem

Dovolujeme si Vás pozvat na další běh pravidelné vzdělávací akce Agora 2021, v jejímž rámci zazní kromě jiného i přednáška Ing. Tomáše Hrdinky z v.d.n. Spektra věnovaná pokročilé práci se ZoomTextem. Příspěvek je zaměřen na pokročilé a ne vždy dostatečně známé funkce, které ZoomText nabízí, jako je  práce s více monitory, vyhledávač, AppReader, oblasti čtení a některé další. Jarní běh Agory 2021 [...]

25. 5. 2021|

Spektra oslaví GAAD

Světový den asistivních technologií (GAAD) letos připadá na čtvrtek 20. května. V rámci něho pořádá Spektra, v.d.n. několik webinářů, během kterých představí moderní pomůcky, které jsou určeny lidem se zrakovým, motorickým či komunikačním handicapem. Jedná se o příspěvek pro konferenci Agora a zaškolení lektorů Tyflocenter v práci s asistivními programy.

18. 5. 2021|

Výzva Silver Star Challenge

Spektra v.d.n. pod záštitou projektu I-Care-Smart Evropského fondu regionálního rozvoje "Projekt I-CARE-SMART" Vás zve k účasti ve Výzvě SILVER STAR CHALLENGE: Zabýváte se technologiemi pro oblast zdravotní a sociální péče? Máte nápad, který by mohl zjednodušit a zpříjemnit život lidem v seniorském věku nebo lidem, kteří o ně pečují? Vyvíjíte službu/produkt, se kterým byste rádi prorazili v oblasti "stříbrné ekonomiky?" [...]

3. 5. 2021|

Součástí ZoomTextu jsou od 1. ledna 2021 dvě SMA

Na základě dohody s firmou Vispero jsou od 1. ledna letošního roku součástí dodávky zvětšovacího programu ZoomText dvě SMA (t.j. 4 každoroční upgrady), což novým uživatelům tohoto programového vybavení zajišťuje funkčnost jejich pomůcky minimálně na 5 let. Cena ZoomTextu se nemění. Toto opatření je součástí trvalé snahy Výrobního družstva nevidomých Spektra o neustálé zvyšování kvality pomůcek a komfortu pro [...]

12. 3. 2021|

Na čem pracujeme v rámci projektu I-CARE-SMART

Dne 2. 2. 2021 se konala videokonference, které se účastnili i pracovníci Spektry. Tématem videokonference byla příprava veřejné sekce („guest area“) platformy Silver Star, která bude přístupná široké veřejnosti. Úkolem této sekce je informovat zájemce z řad veřejnosti o platformě Silver Star, k čemu bude tato platforma využita a dále také o cílech projektu I-CARE-SMART. Na přípravě této veřejné sekce se [...]

3. 2. 2021|