Tipy a triky pro ZoomText

logo tipy a triky

Zde jsou publikovány krátké návody, které uživatelům připomenou, jak využívat některé méně známé součásti zvětšovacího programu ZoomText. Některé tipy lze využít jen ve verzi s hlasovou podporou ZoomText MR,  některé jsou použitelné také v programu Fusion.

V textu jsou uváděny klávesové zkratky, nenechte se však znechutit jejich množstvím, zapamatujte si jen ty z nich, které budete často používat – urychlí vám práci.

Základem tipů a triků je text výrobce, rádi jej však obohatíme i o zajímavé zkušenosti českých uživatelů. Případné připomínky či návrhy k obsahu textu zasílejte prosím redaktorovi této stránky na adresu: verner.bretislav@spektra.eu.

Tipy a triky

Tip 16: Klávesové zkratky běžné a skupinové

Běžné klávesové zkratky představují nejrychlejší způsob, jak ovládat ZoomText, protože umožňují zadat příkaz ZoomTextu stiskem jediné klávesové kombinace. Stisk kombinace kláves provedete tak, že podržíte stisknutou jednu nebo více modifikačních kláves, a potom přistisknete primární klávesu. Například pro zapnutí či vypnutí ZoomTextu držíte stisknuté modifikační klávesy Caps Lock a Ctrl a k nim přistisknete klávesu Enter. Tato kombinace se v uživatelském rozhraní a v dokumentaci ZoomTextu uvádí jako CapsLock + Ctrl + Enter. Běžné klávesové zkratky dalších příkazů se uvádějí ve stejném formátu.

Poznámka: Některé aplikace se mohou ovládat stejnými kombinacemi kláves, které má ZoomText. V takovém případě kombinaci zachytí a zpracuje ZoomText, aniž by ji propustil ke zpracování dané aplikaci. Informace o tom, jak tento problém obejít, najdete v manuálu v tématu „Řešení konfliktů klávesových zkratek“.

Skupinové klávesy nejsou tak rychlé jako běžné klávesové zkratky, ale mají tu výhodu, že nikdy nejsou v konfliktu s klávesovými zkratkami jiných aplikací, a pokud máte menší motorické schopnosti, snadněji se provádějí. Skupinové klávesy představují posloupnost po sobě jdoucích stisků kláves, kterými

 • v kroku 1: vstoupíte do režimu skupinového příkazu,
 • v kroku 2: vyberete skupinu příkazů a
 • v kroku 3: zadáte požadovaný příkaz.

Například pro zapnutí či vypnutí ZoomTextu pomocí skupiny CapsLock + mezera, P, Enter

 • v kroku 1: stisknete Caps Lock + mezerník, tím vstoupíte do režimu skupinového příkazu, a klávesy uvolníte,
 • v kroku 2: pak stiskem P vstoupíte do skupiny příkazů Program a klávesu uvolníte
 • v kroku 3: stiskem klávesy Enter zapnete či vypnete ZoomText a klávesu uvolníte.

Tato skupinová klávesa se v uživatelském rozhraní a v dokumentaci ZoomTextu uvádí jako CapsLock + mezera, P, Enter. Skupinové klávesy dalších příkazů se uvádějí ve stejném formátu.

Poznámka: Úplný seznam klávesových zkratek ZoomTextu, běžných i skupinových, otevřete v nápovědě Hlavní menu ZT > Nápověda > Nápověda ZoomTextu a v nápovědě pak otevřete kapitolu „Klávesy ZoomTextu“.

Tuto funkcionalitu má rovněž Fusion.

Tip 15: Zvětšený a nezvětšený pohled vedle sebe

Uživatelé ZoomTextu většinou pracují se zvětšeným pohledem celé obrazovky (okno Celé), protože v tomto případě je vidět ze zvětšené obrazovky nejvíce. Někdy však může být výhodné vidět vedle sebe zvětšenou část a nezvětšenou obrazovku. Toho docílíte jednoduše tak, že

 • na kartě Zvětšovač na šipce pod ikonou Okno vyberete položku Jeden monitor,
 • potom okno Dělené a určíte jeho pozici: Nahoře, Dole, Vlevo, Vpravo.

Oba pohledy – zvětšený a nezvětšený – pak uvidíte vedle sebe, přičemž oba pohledy synchronně sledují fokus a myš. Hranici obou pohledů podle potřeby upravíte táhnutím pomocí nástroje Upravit, který aktivujete zkratkou CAPS LOCK + A.

Tuto funkcionalitu má rovněž Fusion.

Tip 14: Další hlasy pro ZoomText Odečítač

Jiný hlas nainstalujete velmi snadno takto:

 • Na kartě Odečítače klepněte na šipce pod ikonou Hlas a zvolte Přidat/Odebrat hlasy…
 • V dialogu pak zvolte některý z nabízených hlasů (Zuzana / Iveta: pro češtinu je dostupný jediný syntetizér se dvěma hlasy).
 • Potvrďte tlačítkem Instalovat vybrané hlasy.

Mezi hlasy pak přepínáte zkratkou CAPS LOCK + ALT + V, přepínáte však mezi všemi hlasy instalovanými v systému (tedy včetně cizojazyčných).
Na jiný vybraný hlas přepnete přímo, bez procházení všemi hlasy, v dialogu Nastavení (položka rovněž v menu pod šipkou ikony Hlas). V dialogu Nastavení můžete navíc zvolit syntetizér Microsoft Mobile s českým hlasem Jakub. Hlasový výstup zcela vypnete či zapnete kombinací CAPS LOCK + ALT + ENTER.

Jinak seznam dostupných hlasů také najdete na této stránce výrobce.
Případně se můžete inspirovat tipem 11 níže a nainstalovat si hlas Zdenek.

#

Tip 13: Co je Sledování skutečného středu – novinka v ZoomTextu 2023

Do ZoomTextu 2023 byla přidána funkce „Sledování skutečného středu“. S přidáním této funkce je sledovaný objekt vždy ve středu obrazovky stejně jako u tradičního zarovnání na střed. Velký rozdíl je v tom, že když se přiblížíte k okraji obrazovky, okraj se nyní přesune do středu oblasti zobrazení a objeví se barva pozadí, která vyplní oblast za okrajem plochy Windows.
Nastavení se provádí na kartě Zvětšení > ikona Pohyb > Zarovnávání. Nejprve je třeba zapnout zarovnávání „Uprostřed zoom okna“ a poté se zpřístupní položky Centrovat volby zarovnání / Zapnout sledování skutečného středu nebo Zarovnávání / Centrovat volby zarovnání / Zapnout sledování skutečného středu 1x.

Tuto funkcionalitu má rovněž Fusion.

#

Tip 12: Snímek zvětšené obrazovky ZoomTextu a snímky obrazovky ve Windows obecně

Chtěli byste někomu poslat zvětšenou část obrazovky, kterou vidíte v ZoomTextu?

 • V Zoomtextu si pro snímek nastavte velikost zvětšení a filtraci barev.
 • Posuňte zvětšený pohled tak, aby na obrazovce ukazoval to, co chcete sejmout.
 • Kombinací CTRL + ALT + SHIFT + C pak zkopírujete zvětšený pohled do schránky, odkud snímek pomocí Ctrl + V vložíte do aplikace, která podporuje práci se schránkou (např. Word, Malování). V aplikaci případně uložíte sejmutý snímek jako soubor, s nímž můžete dále pracovat nebo odeslat jako přílohu e-mailu.

Jinak v systému Windows existuje několik způsobů vytváření snímků obrazovky (nezvětšených), tzv. screenshotů. Uvádíme 3 možnosti:

 • Nejjednodušším způsobem, jak pořídit snímek obrazovky je zkopírovat obsah celé obrazovky do schránky stiskem klávesy PrtSc, případně Alt + PrtSc (kdy se do schránky zkopíruje jen aktivní okno). Následně můžete obrázek vložit například do grafického programu Malování klávesovou zkratkou Ctrl + V.
 • Poslední krok si ovšem můžete ušetřit, pokud místo tohoto postupu použijete kombinaci kláves Win + PrtSc. Operační systém se v tomto případě sám postará i o uložení snímků. Jsou umístěny v adresáři „C: Users > [jméno uživatele] > Obrázky > Snímky obrazovky“ a automaticky očíslovány.
  Výchozí umístění úložiště screenshotů je možné upravit. Za tímto účelem otevřete okno průzkumníka souborů a přejděte do složky „Obrázky“. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku „Snímky obrazovky“ a vyberte možnost „Vlastnosti | Umístění“. Pod vstupním polem klikněte na „Přesunout…“ a jako cílový adresář zvolte jiný adresář. Volbu potvrdíte tlačítkem „Vybrat složku | OK | Ano“.
 • Pořízením snímku v utilitě Výstřižky můžete kopírovat slova nebo obrázky z celé obrazovky počítače nebo z její části. Nástroj otevřete kombinací Win + Shift + S, po zadání kombinace se nahoře otevře okno pro volbu druhu výstřižku. Po výběru části obrazovky se vybraná část sejme a vloží do schránky. Odtud ji pak můžete vložit do jakékoli aplikace, která podporuje práci se schránkou.

Tuto funkcionalitu má rovněž Fusion.

#

Tip 11: Nový český hlas Zdenek

Hlas je ke stažení zdarma a je určený pro hlasové výstupy programů s rozhraním SAPI 5 („chodí“ tedy se ZoomTextem).

 • Návod k instalaci a hlas ke stažení: hlas Zdenek (stránka je v angličtině)

Tuto funkcionalitu má rovněž Fusion.

#

Tip 10: Co je Vázaný pohled – novinka v ZoomTextu 2023

ZoomText 2023 obsahuje novou funkci Vázaný pohled. Tato funkce zatím funguje ve třech situacích:

 • v nabídce Start systému Windows
 • v Excelu zobrazuje vzorce vázané k buňce
 • ve Wordu zobrazuje komentáře

Pozor: Vázaný pohled je navázaný na psací kurzor, tedy ve Wordu či Excelu nestačí na určité slovo či buňku najet myší, ale je třeba tam dostat psací kurzor (tj. třeba po najetí myší tam pak levým kliknutím kurzor přesunout).

Nabídka Start
Funguje bez problémů ve Windows 10 i Windows 11. Při psaní do políčka “Hledat” se v okně vázaného pohledu postupně zobrazují výsledky hledání a je možné se po nich pohybovat šipkami nahoru a dolů a vybraný výsledek potvrdit klávesou Enter.

Excel a zobrazování řádku vzorců
Funkce bezpečně funguje v Office 2021, ve starších verzích fungovat nemusí. Vázaný pohled ukazuje jenom vzorce, tedy když obsah buňky začíná znakem “=” (rovná se); je-li tam například odkaz, okno vázaného pohledu se nezobrazí. Zkratkou Caps Lock + T lze okno vázaného pohledu minimalizovat, aby nepřekáželo při prohlížení tabulky.

Word a komentáře ve Vázaném pohledu
Funkce bezpečně funguje v Office 2021, ve starších verzích fungovat nemusí. Okno Vázaného pohledu zobrazuje “Komentáře” vložené na boku dokumentu, které patří k určitému označenému textu. Někdy však zobrazí komentář jen ve formě “ToolTipu”, někdy v okně Vázaného pohledu. Okno Vázaného pohledu je poměrně malé a ukáže jméno autora komentáře a jen asi tak dva řádky vlastního komentáře. Zkratkou Caps Lock + T lze okno vázaného pohledu minimalizovat, aby nepřekáželo při prohlížení dokumentu.

Jak si funkci Vázaný pohled zapnete či vypnete
V defaultním nastavení je tato funkce zapnutá. V ovládacím panelu ZoomTextu na kartě Zvětšení klikněte na spodní část ikony “Okno” a v rozbaleném menu vyberte položku “Vázaný pohled” – zde je možné funkci vypnout či zapnout. Případně dále v otevřeném menu vyberte položku “Nastavení”, kde si můžete upravit barvu orámování okna a definovat situace, kdy se má okno vázaného pohledu zobrazovat.

Závěr
Funkce „Vázaný pohled“ je velmi sympatická novinka. Předpokládáme, že výrobce bude funkci ještě dále vylepšovat.

Tuto funkcionalitu má rovněž Fusion.

#

Tip 9: Jaká je to klávesová zkratka?

Jak rychle zjistíte konkrétní klávesovou zkratku pro ovládání ZoomTextu?
Nenechte se deprimovat seznamem klávesových zkratek pro ovládání ZoomTextu a nezoufejte: Naučte se jen ty klávesové zkratky, které budete často používat – urychlí vám to práci. Nemusíte si dokonce pamatovat žádné zkratky, vždy lze odpovídající akci provést z uživatelského rozhraní.

Nicméně ZoomText umožňuje, abyste si potřebnou klávesovou zkratku snadno zjistili či připomněli pomocí popisků (tzv. tooltipů). Otevřete si uživatelské rozhraní ZoomTextu a zastavte se ukazatelem myši nad nějakým prvkem rozhraní: ukáže se nápověda k tomuto prvku (tooltip). Tooltip obsahuje název prvku, jeho klávesovou zkratku a popis funkce. Pokud používáte verzi ZoomText Magnifier/Reader, tooltip se také přečte (jenom pro to nezapomeňte zvolit dostatečnou úroveň výmluvnosti).

Jinak seznam klávesových zkratek ZoomTextu najdete v manuálu nebo na této stránce výrobce.

Tuto funkcionalitu má rovněž Fusion.

#

Tip 8: Dva monitory znatelně usnadní práci na zvětšené obrazovce

Připojte si k počítači druhý monitor a využijte podpory ZoomTextu pro práci s více monitory. Vaše práce na zvětšené obrazovce se tak může značně zefektivnit a zrychlit. Tři příklady toho, co můžete dokázat se dvěma monitory:

 • Spojte si zvětšené pohledy na obou monitorech dohromady tak, abyste viděli v jednom pohledu dvakrát tak velkou část obrazovky (druhý monitor pokračuje od místa, kde první monitor skončil). S takto rozšířeným pohledem je orientace na obrazovce a čtení z obrazovky mnohem snadnější.

nebo

 • Na každém monitoru si nastavte nezávislé zvětšené pohledy. Sledujte např. video na jednom monitoru, zatímco si děláte poznámky na druhém monitoru, nebo na prvním monitoru si prohlížejte došlou poštu a na druhém monitoru brouzdejte po internetu.

nebo

 • Na každém monitoru si nastavte nezávislé zvětšené pohledy a dívejte se takto na dvě různá místa téže aplikace. Např. si takto můžete prohlížet text či grafiku na jednom monitoru a na druhém si zobrazit příslušné editační prvky. Při editaci tak hned vidíte výsledek úpravy cílového objektu v reálném čase.

Tuto funkcionalitu má rovněž Fusion.

#

Tip 7: Pracujte a přitom poslouchejte

ZoomText má skvělou funci Čtení na pozadí, která umí hlasem číst vybraný text, zatímco se věnujete jiným věcem:

 • Vyberte text.
 • Stiskněte CAPSLOCK+CTRL+B a poslouchejte.

Při poslechu můžete psát, procházet se po internetu, svačit či dělat cokoli jiného. Tak jednoduché to je.

Poznámka: ZoomText se odmlčí na konci předčítaného textu nebo po klávese CTRL.

#

Tip 6: Klávesové zkratky v Outlooku nejen pro poštu

MS Outlook je velmi komplexní program, který je určen nejen k přijímání a odesílání e-mailových zpráv:

Přejít do složky
Dialog otevřete klávesovou zkratkou CTRL+Y. Dialogové okno obsahuje seznam všech složek v doručené poště. Okno nebylo nijak modernizováno a tak, i když je třeba v Outlooku nastavený tmavý režim, bude mít toto okno standardní vzhled, jaký znáte např. z Windows 7.

Pohyb klávesou F6
Klávesou F6 se lze pohybovat po jednotlivých úsecích Outlooku. Zahrnuje to vše, od horní lišty se záložkami až po stavový řádek dole. Pro pohyb vpřed slouží klávesa F6, pro pohyb zpět SHIFT+F6. Pohyb je cyklický.

Pohyb klávesou TAB
Klávesou TAB se pohybujete uvnitř jednotlivých úseků Outlooku. Třeba v pásu karet nahoře, nebo v seznamu doručené pošty uprostřed okna. Nedostanete se však takto z jednoho úseku do druhého, k tomu slouží výše popsaná F6.

Rychle přijmout či odeslat poštu
Pokud máte pocit, že Outlook z nějakého důvodu nepřijal novou poštu, nebo pokud máte více e-mailů v poště k odeslání a nechcete je odesílat jeden po druhém, můžeme si pomoci dvěma klávesovými zkratkami:

F9 (odeslat a přimout)
Ctrl+M nebo F9 (kontrola nových zpráv)

#

Tip 5: Pět klávesových zkratek, které urychlí hledání v Outlooku

V Outlooku je k dispozici dost šikovných klávesových zkratek, podíváme se na vyhledávání, které se poměrně často používá. Tyto zkratky mohou velmi urychlit navigaci v doručené poště.

CTRL + E nebo F3
První reflex, jak něco najít, bývá klávesovou zkratkou CTRL+F; to je však příkaz, který dál předá označený e-mail. To, co potřebujete, je zkratka CTRL+E nebo F3. Touto zkratkou v Outlooku otevřete pás Hledání a zároveň umístíte kurzor do hledacího pole odkudkoli v Outlooku.

CTRL + ALT + A
Podle toho, v jakém modulu Outlooku se nacházíte, rozšíříte pomocí této zkratky hledání na všechny položky pošty, kalendáře a kontakty. To se zvláště hodí, jestliže jste zapomněli, kam jste si hledanou položku uložili.

CTRL + SHIFT + F
Touto zkratkou otevřete málo známe ale velmi užitečné okno Pokročilé vyhledávání. Zde totiž můžete specifikovat, jakou položku hledáte (zprávu, kontakt, schůzku apod.), kde se má hledat, v jaké kategorii a mnoho dalších věcí. Zúžením výběru docílíte, že Outlook nevypisuje nepřehledné množství výsledků.

F4
Když nechcete hledat v celé poště, ale jenom v obsahu konkrétní položky, zadejte F4, čímž otevřete dialog Najít a Nahradit. Jen se musíte ujistit, že daná položka je otevřena (dvojím kliknutím ji rozvinete), jinak by F4 nic nehledalo (nic nedělalo). Pak zapište hledaný výraz do hledacího pole a odklikněte Najít další.

Bonusový tip: zkratkou CTRL+H otevřete stejné okno, ale na kartě Nahradit.

CTRL + SHIFT + P
Touto zkratkou vytvoříte složku Najít. Zkratka je velmi užitečná, jestliže často hledáte konkrétní frázi, zprávy od konkrétních osob, zprávu označenou praporkem nebo označenou podle jiného kritéria (pravidla). V Outlooku můžete využít předem definovaných složek pro hledání nebo si vytvořit složku vlastní.

#

Tip 4: Dva způsoby, jak lze v ZoomTextu zvětšovat a zmenšovat

Z klávesnice

Podržte vyhrazenou klávesu CAPSLOCK a přitiskněte šipku nahoru (zvětšit), nebo šipku dolů (zmenšit).

Kolečkem myši

Podržte klávesy CAPSLOCK a SHIFT a otáčejte kolečkem myši dopředu (zvětšit), nebo dozadu (zmenšit).

Tuto funkcionalitu má rovněž Fusion.

Poznámka: Příkazy pro zvětšování lze zadávat také hlasem, češtinu však hlasový asistent ZoomTextu nepodporuje.

Tuto funkcionalitu má rovněž Fusion.

#

Tip 3: Rychle zvětšovat a zmenšovat pomocí předvolených úrovní

Řekněme, že používáte pouze úrovně zvětšení 2, 4, 6 a 12. Běžně při zvětšování musíte projít všemi úrovněmi, tedy i těmi nepoužívanými.
Když si své používané úrovně definujete jako oblíbené, přecházíte pouze mezi nimi:

1. V uživatelském rozhraní ZoomTextu na kartě Zvětšovač stiskněte tlačítko skupiny „Zoom okna“ (je v té skupině vpravo dole). Otevře se dialog „Nastavení zoom okna“ a vyberte první kartu „Zvětšování“.

2. V rozbalovacím seznamu (kombo) „Používat tyto úrovně zvětšení“ vyberte „Jenom oblíbené úrovně zvětšení“.

3. V seznamu „Oblíbené úrovně zvětšování“ zaškrtněte ty úrovně, které budete používat, ostatní nechte nezaškrtnuté.

5. Potvrďte stiskem OK.

Zkuste měnit velikost zvětšení z klávesnice (CAPSLOCK + ŠIPKA NAHORU / DOLŮ) nebo kolečkem myši (CAPSLOCK + SHIFT + kolečkem): přecházíte jen mezi zaškrtnutými úrovněmi.

Tuto funkcionalitu má rovněž Fusion.

#

Tip 2: Vidět dvě různá místa obrazovky najednou

Mnohdy je užitečné vidět dvě místa na obrazovce současně, např. pracovní text ve zvětšeném pohledu a zároveň hodiny nebo stavovou lištu. V ZoomTextu pro toto stačí nastavit okno Zmrazené, ve kterém je vidět vybranou část obrazovky způsobem „obraz v obrazu“.

Jak si okno Zmrazené nastavíte:

1. Aktivujte zoom okno typu Celé.

2. Kombinací CAPSLOCK + N vytvořte nové okno Zmrazené.

3. Přesuňte ukazatel myši na místo, které chcete do zmrazeného pohledu dostat.

4. Podržte levé tlačítko myši a táhnutím vymezte požadovanou oblast. Pak tlačítko myši uvolněte. Uvidíte vybranou oblast v novém okně Zmrazené s držadly pro úpravu velikosti okna.

5. Upravte velikost okna podle potřeby táhnutím za držadla. Pokud chcete okno přemístit jinam, táhněte uvnitř okna. Obsahem okna rolujete kombinací CTRL + tažením uvnitř okna.

6. Úpravy okna ukončíte klávesou ESC nebo pravým klepnutím myši.

Okno Zmrazené vypnete a opět zapnete klávesovou zkratkou CAPSLOCK + E.
Zmrazené okno lze používat jen v okně typu Celé. Jiné zvětšení, než má okno Celé, nastavíte v dialogu „Nastavení zoom okna“ na kartě Zmrazené.

Tuto funkcionalitu má rovněž Fusion.

#

Tip 1: Od zvětšeného pohledu a zase zpět: uložit a rychle obnovit zvětšený pohled

Často potřebujete na chvíli opustit zvětšený pohled, ve kterém pracujete, a pak se zase vrátit zpět. Např. když potřebujete menu, nástrojovou lištu, nebo když se zobrazí nějaká zpráva aplikace či systému. Takový úkon provedete poměrně snadno při malém zvětšení, při větším zvětšení už to tak snadné nebývá.

ZoomText pro takovou situaci nabízí jednoduché řešení pomocí klávesových zkratek:

Dříve, než odejdete z pracovního pohledu, si pohled uložíte kombinací CAPSLOCK + CTRL + PAGE UP. Uděláte na jiném místě, co potřebujete, a do pracovního pohledu (toho uloženého) se pak rychle vrátíte kombinací CAPSLOCK + CTRL + PAGE DOWN.

Poznámka: Popsaným způsobem uložíte jen jeden pohled. Jestliže potřebujete pracovat s větším počtem uložených pohledů, podívejte se v manuálu na oblasti čtení.

Tuto funkcionalitu má rovněž Fusion.