Kurz pro začínající uživatele

logo tutorialu

V následujícím tutoriálu popisujeme základy formátování českého textu s překladem do braillu podle české braillské tabulky v editoru DBT (Duxbury) pro tisk na tiskárně Index Everest. Editor DBT je však velmi kvalitní editor, který podporuje velký počet jazyků i mnoho braillských tiskáren od různých výrobců – pokud chcete využít těchto ostatních možností editoru DBT, najdete patřičné informace v anglickém manuálu k DBT na stránce Duxbury.
Překlad manuálu pro práci s editorem DBT v českém prostředí najdete na produktové stránce editoru DBT dole.

Druhý kurz je věnován soutisku černotisku a Braillu na tisku z braillské tiskárny a třetí kurz se zabývá problematikou matematických zápisů v českém prostředí.

Dále ve video-formátu publikujeme návod pro bezdrátové připojení braillského řádku k počítači. Postup ukazujeme na připojení řádku Alva pomocí odečítače NVDA, je to však postup tak univerzální, že jej lze aplikovat i pro připojení řádků jiných výrobců pomocí jiných odečítačů. Návod je koncipován tak, aby ho mohli použít sami uživatelé řádku a odečítače.