Součástí ZoomTextu jsou od 1. ledna 2021 dvě SMA

Na základě dohody s firmou Vispero jsou od 1. ledna letošního roku součástí dodávky zvětšovacího programu ZoomText dvě SMA (t.j. 4 každoroční upgrady), což novým uživatelům tohoto programového vybavení zajišťuje funkčnost jejich pomůcky minimálně na 5 let. Cena ZoomTextu se nemění. Toto opatření je součástí trvalé snahy Výrobního družstva nevidomých Spektra o neustálé zvyšování kvality pomůcek a komfortu pro [...]

12. 3. 2021|

Na čem pracujeme v rámci projektu I-CARE-SMART

Dne 2. 2. 2021 se konala videokonference, které se účastnili i pracovníci Spektry. Tématem videokonference byla příprava veřejné sekce („guest area“) platformy Silver Star, která bude přístupná široké veřejnosti. Úkolem této sekce je informovat zájemce z řad veřejnosti o platformě Silver Star, k čemu bude tato platforma využita a dále také o cílech projektu I-CARE-SMART. Na přípravě této veřejné sekce se [...]

3. 2. 2021|

Spektra půjčuje pomůcky do domácnosti

Z důvodu epidemie koronaviru mají naši klienti velmi omezené možnosti, jak si vyzkoušet kompenzační pomůcky. Proto všem klientům, kteří uvažují o zakoupení pomůcky, nabízí Spektra možnost zapůjčení do domácnosti.  Půjčujeme pomůcky z našeho sortimentu, určené pro lidi s těžkým zrakovým hendikepem, jako např. kamerové lupy pro čtení delšího textu, malé přenosné lupy nebo čtecí zařízení pro nevidomé. Pomůcky si tak můžete vyzkoušet v pohodlí domova. [...]

26. 1. 2021|

Informace pro uživatele programu ZoomText 2018

Dovolujeme si upozornit, že z důvodu změn, které Microsoft provedl v operačním systému Windows, stává se verze programu ZoomText 2018 nefunkční. Výrobce řeší tyto problémy pravidelnými upgrady programu ZoomText. Vzhledem k pracnosti neustálého vývoje jsou však tyto upgrady zpoplatněny. Při nákupu nové počítačové sestavy a licence programu ZoomText od nás bývá cena dvou upgradů standardně zahrnuta do jeho pořizovací ceny. Při delším [...]

9. 12. 2020|

Práce na projektu I-CARE-SMART pokračují

1. Dne 14.10.2020 se na dálku konala konference odborné skupiny Task 3.1 s tímto obsahem Příprava a zpracování výstupů DT3.1.2 představující dokumenty ANNEX2-ExistingSolutionsSheet GLOSSARY ListOfPossibleFeatures SilverStar_Features 2. Dne 27.10.2020 proběhla konference na dálku a školení všech účastníků projektu I-care SilverStar Challenge s tímto programem: Tématická konference věnovaná pracovnímu balíčku WP2 (formálně jako Pražská konference) 9:00-9:30 –      Introduction, agenda [...]

20. 11. 2020|

Kondolence k úmrtí PhDr. Josefa Cerhy

Zemřel PhDr. Josef Cerha, zakladatel a dosud jediný ředitel Tyfloservisu, o.p.s. Myšlenku vybudovat síť ambulantních středisek sociální rehabilitace propagoval PhDr. Cerha již v 80. letech na půdě Svazu invalidů; podmínky pro její realizaci však našel až v České unii nevidomých a slabozrakých po roce 1990. Od roku 2001 pak Tyfloservis pod jeho vedením působil jako obecně prospěšná společnost. Pepík Cerha budoval [...]

11. 11. 2020|