Zemřel Ing. Miroslav Krejčiřík, jeden ze zakladatelů firmy Elvos. Firma Elvos vznikla v Brně začátkem roku 1993 a působila na trhu jako významné vývojové pracoviště a významný výrobce a prodejce kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené. Pokud vím, firma Elvos byla prvním a snad i jediným výrobcem tuzemské přenosné kamerové lupy, které jsme podle jejího vzhledu říkali „koule na stojánku“. Produkt byl na trhu velmi úspěšný a odstartoval novou odbornou kariéru Mirka Krejčiříka a jeho partnera Františka Koloucha, bývalých odborných pracovníků výzkumného ústavu VÚMS Brno. Firma Elvos se pak v čele s Mirkem Krejčiříkem věnovala vývoji dalších pomůcek a podpoře zrakově postižených klientů, za mnohé další uvedu např. zpřístupněné počítače a speciální software pro zrakově postižené, ale také vývoj, výroba a prodej orientačních majáčků.

S Mirkem Krejčiříkem nás pojilo dlouholeté přátelství a intenzivní odborná a obchodní spolupráce.
Čest jeho památce,

Břetislav Verner