Co získáte

Zákazník bezplatně získává v programu následující výhody:

 • Rozšířenou záruku na určenou pomůcku po dobu 5 let
 • Zapůjčení jiného zařízení po dobu případné opravy
 • Možnost zpětného odkupu staršího srovnatelného zařízení při nákupu nové pomůcky

Záruka na pomůcku po dobu 5 let

V rámci záruky má zákazník nárok na bezplatné opravy po dobu 5 let od zakoupení pomůcky. Pokud pomůcku není možné opravit, Spektra bezplatně poskytne zákazníkovi náhradu ve formě stejného či funkčně srovnatelného zařízení (nemusí se jednat o nové zařízení).

Záruka se vztahuje pouze na uznatelné vady, tedy na vady výrobku. Záruka se zejména nevztahuje na:

 • vady způsobené nesprávným používáním,
 • mechanická poškození,
 • baterie či jiný spotřební materiál.

Zpětný odkup staršího zařízení při nákupu nové pomůcky

Nabízíme možnost odkupu starého zařízení za následujících podmínek.

 • Zákazník si v posledních 6 měsících zakoupil u Spektry nové zařízení.
 • Staré zařízení určené k odkupu i nově zakoupené zařízení jsou jednou z pomůcek uvedených na seznamu níže.
 • Staré zařízení nabízené k odkupu bylo zakoupeno u Spektry.
 • Odkupované zařízení není starší než 6 let.
 • Cena za odkup starého zařízení bude stanovena odborným odhadem firmy Spektry.

Podmínky účasti v programu

 • Registrace do programu.
 • Do programu mohou vstoupit naši stávající zákazníci.
 • Účast v programu je zcela zdarma. Zákazník souhlasí, že 1x ročně obdrží informaci o novinkách v sortimentu Spektry.

Seznam pomůcek zařazených do programu

 • Kamerová lupa ClearView C
 • Kamerová lupa Traveller HD
 • Kamerová lupa Compact 10 HD
 • Čtecí zařízení ClearReader