INNOVATION ECOSYSTEM FOR SMART ELDERLY CARE
(I CARE SMART)

O PROJEKTU

Cílem projektu I-CARE-SMART je upevnit a posílit spolupráci mezi organizacemi, které poskytují nejmodernější zdravotní a sociální péči pro seniory. I-CARE-SMART si klade za cíl přinést inovace blíže seniorům. Konkrétně projekt přináší nové inovativní produkty a služby při aktivním zapojení samotných příjemců těchto služeb a podporuje tzv. stříbrnou ekonomiku.

Projekt vznikl jako odpověď na regionální potíže, které přináší stárnutí populace a nedostatečná nabídka služeb pro seniory. V rámci projektu bude vytvořena mezinárodní otevřená inovativní platforma pro moderní péči o seniory, jako např. systém upozornění v případě akutních případů, koordinovaná péče, telecare (péče na dálku) a další řešení vytvořená na míru potřebám seniorů ze zúčastněných regionů.

I-CARE-SMART umožní spolupráci mezi státními institucemi, univerzitami, soukromými podniky a pečovateli. Projekt přispěje k nalezení efektivních řešení problémů seniorů, kterým se dosud nevěnovala pozornost, a to v oblasti zdravotní a sociální péče. Starší osoby, které jsou často navíc osamělé a trpí různými onemocněními, potřebují péči odborníků. Stávající řešení jako např. elektronické sdílení dat o pacientech, detektory pádu či nejrůznější zdravotnické vybavení dostatečně nezvyšují kvalitu života seniorů ani dostatečně nenaplňují všechny jejich zdravotní potřeby. Z toho důvodu je velmi důležité rozšiřovat nabídku služeb pro seniory. Partneři a přidružení partneři projektu zhodnotí možnosti nových řešení a navrhnou opatření pro jejich realizaci systémem sociální a zdravotní péče.

PARTNEŘI PROJEKTU

1 Městský obvod Újbuda (Budapešť, 11. obvod), Maďarsko (VEDOUCÍ PARTNER)

2 Budapest University of Technology and Economics, Maďarsko

3 Region Lodzkie, Polsko

4 Lékařská univerzita v Lodzi, Polsko

5 Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia, Slovensko

6 Technická univerzita v Košicích, Slovensko

7 Region Liguria, Itálie

8 SI4life Science and Business together to improve the quality of life for Seniors and People with Disabilities, Itálie

9 Sociální služby Praha 9, ČR

10 SPEKTRA, výrobní družstvo nevidomých, ČR

11 Město Graz, Rakousko

12 NOWA Training Counselling Project management, Rakousko

13 University of Applied Sciences for Economy, Technics and Culture, Německo

Přidružení partneři:

14 EIT Health InnoStars e.V, Maďarsko

15 Thomas More Kempen VZW, Department LiCalab, Maďarsko

16 Regional Centre of Social Policy, Lodz, Polsko

17 Košický samosprávný kraj, Slovensko

18 Městský obvod Praha 4, ČR

19 Federální vláda Styria, Rakousko

20 Dialogue of Civilizations Research Institute, Německo

21 Technical University of Applied Sciences Wildau, Německo

22 Ústav sociálních služeb v Praze 4, ČR

PŘÍLEŽITOSTI PRO REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI

Zúčastněné partnerské regiony zvou výzkumníky, podnikatele, soukromé osoby a neziskové organizace působící v oblasti poskytování sociálních služeb, inovace a tzv. stříbrné ekonomiky, aby se zapojili.

FINANCOVÁNÍ

Tento mezinárodní projekt je financován programem Interreg CENTRAL EUROPE Programme, který je financován v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund).

Priorita: Inovace a rozvoj dosavadních znalostí

Celkový rozpočet: 2.593.039,34 EUR

Finance poskytnuté z programu: 2.147.160,18 EUR

TRVÁNÍ PROJEKTU

Květen 2019 – duben 2022

Kontaktní údaje

Vedoucí projektu: Městský obvod Újbuda (Budapešť, 11. obvod)

Facebook: https://www.facebook.com/icare.smart.ue/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/i-care-smart/

Twitter: https://twitter.com/ICARE_SMART