Dovolujeme si Vás pozvat na další běh pravidelné vzdělávací akce Agora 2021, v jejímž rámci zazní kromě jiného i přednáška Ing. Tomáše Hrdinky z v.d.n. Spektra věnovaná pokročilé práci se ZoomTextem. Příspěvek je zaměřen na pokročilé a ne vždy dostatečně známé funkce, které ZoomText nabízí, jako je  práce s více monitory, vyhledávač, AppReader, oblasti čtení a některé další.

Jarní běh Agory 2021 se uskuteční online ve čtvrtek 27.5.2021 od 16 do 18 hod na facebookové stránce Střediska Teiresiás.

Více informací o Jarní Agoře 2021 najdete na https://poslepu.cz/jarni-agora-2021-online-oslavte-s-nami-svetovy-den-pristupnosti/.

Na úvodní přednášku Tomáše Hrdinky naváže workshop, kde si jednotlivé pokročilé funkce ZoomTextu představíme podrobněji a ryze prakticky na konkrétních činnostech, které uživatelé ZoomTextu vykonávají během běžného dne. O termínu tohoto workshopu Vás budeme informovat.