Zemřel Mgr. Pavel Wiener, český tyfloped a vysokoškolský pracovník. Celý život se věnoval problematice prostorové orientace nevidomých a v této specializaci byl oceňován jako vynikající odborník. V posledních letech založil a rozvíjel projekt Přátelská místa propagující základy správné komunikace s hendikepovanými lidmi. Čest jeho památce, Břetislav Verner