Světový den asistivních technologií (GAAD) letos připadá na čtvrtek 20. května. V rámci něho pořádá Spektra, v.d.n. několik webinářů, během kterých představí moderní pomůcky, které jsou určeny lidem se zrakovým, motorickým či komunikačním handicapem. Jedná se o příspěvek pro konferenci Agora a zaškolení lektorů Tyflocenter v práci s asistivními programy.