Pracovníci Tyfloservisu již 30 let pomáhají nevidomým a jinak těžce zrakově postiženým lidem zvládat sebeobsluhu a orientaci v terénu nebo je učí číst a psát s použitím speciálních kompenzačních pomůcek.

Připojujeme se ke gratulantům a blahopřejeme Tyfloservisu k úctyhodnému výročí jeho vzniku. Oceňujeme kvalitní a profesionální práci jeho pracovníků a děkujeme za dosavadní skvělou spolupráci. Do dalších let Tyfloservisu přejeme samé spokojené klienty, jimž stejně, jako těm dřívějším, pomůže na cestě k samostatnému a nezávislému životu. Těšíme se na další spolupráci při podpoře nevidomých a slabozrakých občanů.

Více se o Tyfloservisu i jeho výročí dočtete na www.tyfloservis.cz.