Zemřel Ing. František Kolouch, druhý ze zakladatelů firmy Elvos, která od r. 1993 působila na českém trhu jako významné vývojové pracoviště a významný výrobce a prodejce kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené.

S oběma zakladateli, s Františkem Kolouchem i Mirkem Krejčiříkem, nás pojilo dlouholeté přátelství a intenzivní odborná a obchodní spolupráce.

Čest jejich památce,

Břetislav Verner