Pro školy a organizace, které nesplňují zákonnou povinnost zaměstnávat potřebný počet zaměstnanců se zdravotním postižením, nabízíme náhradní plnění.