ZoomText Magnifier & Reader - zvětšovací program s hlasovou podporou

ZoomText je software pro slabozraké uživatele, kteří nepřečtou z obrazovky text v běžné velikosti. ZoomText umožňuje zvětšovat obsah obrazovky, nastavovat barvy, zvýrazňovat kurzor a číst textové informace hlasovým výstupem. Zajišťuje tak, aby uživatel viděl a slyšel vše z počítačové obrazovky a měl tedy úplný přístup k aplikacím, dokumentům, elektronické poště a internetu.

 • Široký rozsah zvětšení obsahu obrazovky.
 • Nastavitelné barvy, zvýrazňování myši, editačního kurzoru a fokusu.
 • Hlasová podpora - čtení textových informací z aplikací.

ZoomText obsahuje širokou škálu funkcí a nastavení, aby dokázal vyhovět slabozrakým uživatelům s nejrůznějšími zrakovými problémy. Uživatelské prostředí programu je přehledné a intuitivní, ZoomText tedy poslouží uživatelům jakéhokoli věku bez zvláštních nároků na znalosti práce s počítačem.

Obecné a vizuální funkce ZoomTextu

 • Rozsah zvětšení 1x až 60x včetně zlomkových úrovní zvětšení mezi velikostmi 1x a 5x.
 • Osm různých typů zoom oken umožňuje, aby si uživatel konfiguroval zvětšený pohled na obrazovku podle svých potřeb. Navíc je podporován výstup na dva monitory - obraz může být zvětšený na obou monitorech, nebo je na jednom zvětšený a na druhém v běžné velikosti.
 • Technologie xFont zobrazuje text v tiskové kvalitě ve všech úrovních zvětšení, takže text lze snadno číst.
 • Vynikající filtrace barev, která zlepšuje čitelnost obrazovky a snižuje námahu očí - lze např. nahradit problémovou barvu nebo pracovat v redukovaném barevném spektru.
 • Zřetelný ukazatel myši, textový kurzor a aktuální prvek, které lze speciálně orámovat, případně nastavit jejich velikost a barvu.
 • Navigování v aplikaci a rolování zvětšeného pohledu je vždy plynulé a pohodlné, pohyb myši lze omezit na vodorovný a svislý směr.
 • Nástroj Kamera pro zvětšení a kontrastní zobrazení tištěné předlohy snímané kamerou. Počítač tak lze používat i jako jednoduchou kamerovou lupu.
 • Možnost ovládání dotykovými gesty na systémech s dotykovým displejem a Windows 8.
 • Možnost výstupu na dva monitory - na jednom monitoru zvětšený a na druhém nezvětšený obraz, nebo zvětšený obraz přes oba monitory, nebo stejný zvětšený obraz na obou monitorech.
 • Lze samostatně ukládat nastavení specifická pro každou aplikaci, kterou používáte. Při přepínání mezi aplikacemi ZoomText automaticky zavede potřebné nastavení.
 • Podpora všech běžně používaných verzí systému Windows včetně jejich 64-bitových variant.

Funkce hlasové podpory ZoomTextu Magnifier & Reader

(Pozor: samotný Magnifier (zvětšovač) hlasovou podporu nemá.)

 • Hlasová podpora při práci na obrazovce - hlasem čte ovládací prvky aplikací (menu, dialogy, lišty, seznamy a hlášky) ve třech nastavitelných úrovních výmluvnosti. Určeno pro slabozraké či těžce slabozraké uživatele.
 • Čte dokumenty, internetové stránky a elektronickou poštu v původním formátování (AppReader) nebo ve vlastním přeformátovaném prostředí (DocReader).
 • Nástroj Čtení na pozadí umožňuje poslech libovolného textu při práci v jiných aplikacích.
 • Webový průzkumník pomáhá při prohledávání stránky a při pohybu na aktuální internetové stránce. Lze hledat požadovaný text nebo se pohybovat po příslušných prvcích stránky, např. po odkazech, nadpisech, formulářích apod.
 • Editovaný text lze číst po znacích, slovech, řádcích pouhým pohybem kurzoru.
 • Umožňuje práci s odezvou psaní, kdy odečítač automaticky čte zapisované znaky či slova.
 • Umožňuje práci s odezvou myši, kdy odečítač automaticky čte text pod ukazatelem (čte hned nebo po nastavitelné prodlevě).
 • Nástrojem řekniTo lze číst vybrané oblasti obrazovky klepnutím nebo táhnutím myši.
 • Nástroj Záznamník převede text do audio souboru, který je namluvený některým z instalovaných hlasů.
 • Podporuje čtení a navigaci v běžně používaných aplikacích jako Word, Excel (plná podpora MS Office 2016), Outlook, Acrobat.
 • Kvalitní česká hlasová syntéza a další cizojazyčné syntézy součástí dodávky.

Novinky ve verzi ZoomText 2019

 • Podpora kamery Transformer Enhanced Vision.
 • Podpora Skype.
 • Vylepšená kompatibilita s Windows 10, Microsoft Office 2016 a 365, Internet Explorer, Firefox SR a částečně Chrome.

SMA / SMAR (Software Maintenance Agreement)

SMA znamená získat dvě budoucí placené vyšší verze programu za výhodných podmínek, verze, které by jinak bylo nutné zakoupit samostatně za vyšší ceny. Uživatel má tak pomůcku připravenou na změny např. operačního systému či internetových prohlížečů. Aktualizace programového vybavení formou SMA zabezpečuje plnou funkčnost zvláštní pomůcky při nejmenších možných nákladech po dobu několika let.

Předpokládaná dovednost 

Znalost práce s počítačem

Varianty produktu 

 • ZoomText Magnifier, jen zvětšovač (bez hlasové podpory): Vhodný spíše pro lehce slabozraké uživatele, obsahuje pouze funkce zvětšování a zvýrazńování.
 • ZoomText Magnifier&Reader, zvětšovač s hlasovou podporou: Vhodný pro uživatele s těžší zrakovou vadou.
 • ZoomText Fusion: Program s integrovanými plnohodnotnými zvětšovacími i odečítacími funkcemi, kde si uživatel může vybrat, v jaké míře bude u počítače využívat zvětšenou obrazovku, hlasový a braillský výstup.
 • ZoomText na USB: ZoomText lze instalovat ze speciálního USB disku, který slouží i k autorizaci na jakémkoli počítači - není nutná aktivace. Uživatelské nastavení se ukládá na USB, nosíte si je tedy s sebou.
 • Síťová a regionální licence: ZoomText lze používat současně na určeném počtu stanic v síti - výhodné řešení pro školy, organizace.
 • SMA: ke každé variantě lze pořídit SMA.

Volitelné příslušenství nebo související produkty 

Brailský zobrazovač, reproduktory pro hlasový výstup, kamerová lupa do USB, speciální klávesnice ZT s větším a výrazným popisem a s přímým přístupem k některým funkcím ZoomTextu, alternativní hlasová syntéza (Acapela Eliška, SpeechTech s mužskými hlasy), aplikace ImageReader pro rozpoznání textu sejmutého dokumentovou kamerou.

Nejprodávanější 

ZoomText Magnifier & Reader, zvětšovač s hlasem

Technické údaje 

 • Systém Windows 7 / 8.1 / 10
 • Procesor jednojádrový 2 GHz nebo dvoujádrový 1 GHz
 • RAM alespoň 2 GB (velmi doporučujeme 4GB nebo více)
 • Grafická karta s podporou DirectX 9.1 a vyšší (doporučujeme DirectX 10 či vyšší, 256 MB dedikované video paměti)
 • Prostor na pevném disku 750 MB a více (dle požadovaných hlasových syntéz)
 • 5-bodový dotykový displej pro práci na dotykové obrazovce
 • USB 2.0 pro podporu práce s kamerou do USB
 • Aktuální verze 2018

Video 

Na nákup pomůcky přispívají krajské pobočky Úřadu práce
podle

pol. II-1c) př. 1 vyhl. 388/2011 Sb.