Popis cesty autobusem č. 190

Směr Smíchovské nádraží - Zátišská (Linku 190 obsluhují kloubové prodloužené autobusy.)

Tento popis je zohledněn pro výstup z autobusu předními dveřmi na zastávce Zátišská. Pozor, zastávka Zátišská je na znamení. (Uvedené informace o vzdálenostech jsou pouze orientační.)

Po výstupu z autobusu pokračujte několik kroků vpřed, než naleznete předěl mezi asfaltovým povrchem zastávky a okolním trávníkem. Nyní se dáte vpravo. Kopírujete předěl zastávky a vedlejšího trávníku proti směru příjezdu autobusu cca 8 metrů, než dosáhnete místa, kde se vyčleňuje přilehlý chodník, který ústí ze zastávky. Zatočíte doleva a stoupáte do malého kopečka.

Po ujití cca 4 metrů se chodník stáčí pod tupým úhlem vpravo. Postupujete cca 20 metrů až k místu, kde se nalézají 4 schody. Po jejich zdolání pokračujete stále stejným směrem a stále do kopce. Po cca 30 metrech dosáhnete kraje chodníku, který je zakončen obrubou. Tady se nachází místní komunikace pro motorová vozidla. Přejdete na protilehlý chodník a dáte se doprava. (Tento chodník kopíruje již zmíněnou komunikaci pro auta.) Po ujití cca 20 metrů se chodník stáčí doleva. Následuje malé stoupání. Stále pokračujete v cestě, a to ještě zhruba 60 metrů.

Pro nalezení budovy Spektry můžete využít VPN neboli vysílačku pro nevidomé. Zvukový signál se bude ozývat z pravé strany. Tedy až si budete jisti, že jste se co nejvíce přiblížili signálu, zatočíte doprava, opustíte chodník a přejdete komunikaci pro vozidla. Pokud jsou vchodové dveře zamčené, stisknete zvonek, který se nachází vpravo vedle dveří nad poštovní schránkou zhruba ve výšce očí. Zvonek je propojený se zvukovým majáčkem, takže alternativně můžete také zazvonit signálem VPN.

Zpět na kontakty