Popis cesty autobusem č. 205

Směr Kačerov – Zátišská (linka 205 s přestupem v zastávce Družná na linku 190)

Tento popis je zohledněn pro výstup z autobusu předními dveřmi na zastávce Zátišská. Pozor, Zátišská je zastávka na znamení. (Uvedené informace o vzdálenostech jsou pouze orientační.)

Po výstupu z autobusu pokračujte několik kroků vpřed, než naleznete předěl mezi asfaltovým povrchem zastávky a okolním trávníkem. Nyní se dáte vpravo. Kopírujete předěl zastávky a vedlejšího trávníku proti směru příjezdu autobusu cca 3 metry, než dosáhnete místa, kde se vyčleňuje přilehlý chodník, který ústí ze zastávky. Zatočíte doleva a stoupáte do kopce. Nyní kopírujete cestu, která se plynule stáčí vlevo o 180 stupňů a stoupá na pěší lávku, jež mimoúrovňově křižuje čtyřproudovou silnici. Dále lávka pokračuje již jen v přímém směru.

Po cca 40 metrech dosáhnete kraje chodníku, který je zakončen obrubou. Tady se nachází místní komunikace pro motorová vozidla. Přejdete na protilehlý chodník a dáte se doprava. (Tento chodník kopíruje již zmíněnou komunikaci pro auta.) Po ujití cca 20 metrů se chodník stáčí doleva. Následuje malé stoupání. Stále pokračujete v cestě, a to ještě zhruba 65 metrů.

Pro nalezení budovy Spektry můžete využít VPN neboli vysílačku pro nevidomé. Zvukový signál se bude ozývat z pravé strany. Tedy až si budete jisti, že jste se co nejvíc přiblížili signálu, zatočíte doprava, opustíte chodník a přejdete komunikaci pro vozidla. Pokud jsou vchodové dveře zamčené, stisknete zvonek, který se nachází vpravo vedle dveří nad poštovní schránkou zhruba ve výšce očí. Zvonek je propojený se zvukovým majáčkem, takže alternativně můžete také zazvonit signálem VPN.

Zpět na Kontakty