Odečítací program Jaws integrovaný se ZoomTextem (Fusion)

Komplet zvětšovače ZOOMTEXT Magnifier a odečítače JAWS je určen lidem s těžkým zrakovým postižením, kteří mohou očima ještě pracovat na zvětšené obrazovce počítače, nicméně nedokážou obrazovku sledovat příliš dlouho, nebo trpí progresivní vadou vedoucí k praktické či úplné nevidomosti. Tento programový komplet poskytuje svým uživatelům zvětšený výstup, hlasový výstup i výstup v Braillu pro všechny běžné počítačové programy.
 • Integrace zvětšování s úplnými odečítacími funkcemi v jednom kompletu
 • Kvalitní zvětšování obrazovky a další vizuální funkce
 • Plné zpřístupnění systému Windows, aplikací a internetu pomocí hlasového výstupu
 • Podporuje širokou škálu braillských zobrazovačů

Propracované vizuální funkce

ZoomText Magnifier umožňuje zvětšovat obsah obrazovky, nastavovat barvy, zvýrazňovat kurzor a pracovat s grafikou.

 • Velký rozsah zvětšení 1 až 60 krát včetně zlomkových úrovní zvětšování mezi velikostmi 1x a 5x.
 • Osm různých typů zoom oken umožňuje, aby si uživatel konfiguroval zvětšený pohled na obrazovku podle svých potřeb.
 • Technologie xFont zobrazuje text v tiskové kvalitě ve všech úrovních zvětšení, takže text lze snadno číst.
 • Vynikající filtrace barev, která zlepšuje čitelnost obrazovky a snižuje námahu očí - lze např. nahradit problémovou barvu nebo pracovat v redukovaném barevném spektru.
 • Zřetelný ukazatel myši, textový kurzor a zaměřený objekt; prvky lze speciálně orámovat, případně nastavit jejich velikost a barvu.
 • Navigování v aplikaci a rolování zvětšeného pohledu je vždy plynulé a pohodlné, pohyb myši lze omezit na vodorovný a svislý směr.
 • Nástroj Kamera pro zvětšení a kontrastní zobrazení tištěné předlohy snímané kamerou. Počítač tak lze používat i jako jednoduchou kamerovou lupu.
 • Možnost ovládání dotykovými gesty na systémech s dotykovým displejem a Windows 10.
 • Možnost konfigurovatelného výstupu na dva monitory, např. na jednom monitoru zvětšený a na druhém nezvětšený obraz.
 • Lze samostatně ukládat nastavení specifická pro používanou aplikaci. Při přepínání mezi aplikacemi pak ZoomText automaticky přejde na potřebné nastavení.
 • Vizuálně zvýrazňuje a sleduje plynulé čtení a pohyb virtuálního kurzoru programu JAWS.
 • Ovládací klávesové kombinace nekonfliktní se sadou kláves programu JAWS.
 • Podpora všech běžně používaných verzí systému Windows včetně jejich 64-bitových variant.

Odečítání obrazovky pro nevidomé a těžce slabozraké

Jaws je plnohodnotný odečítač pro nevidomé, kompatibilní se zvětšovacím programem ZoomText. Zcela zpřístupňuje systém Windows, aplikace a internet pomocí hlasového výstupu.

 • Hlasový výstup přečte veškerý text dostupný z obrazovky počítače. Díky tomu i nevidomý uživatel ví, co se na obrazovce děje, a může spravovat a používat textově orientované aplikace.
 • Konfigurace programu nastavitelná podle potřeb a schopností uživatele, s programem mohou pracovat úplní začátečníci i velmi pokročilí uživatelé.
 • Podpora práce v prostředí operačního systému Windows i v kancelářském balíku Microsoft Office a vylepšená podpora "Dokumentů Google".
 • Podpora práce na internetu. Podporuje více internetových prohlížečů, např. Mozzila Firefox, Google Chrom, Internet Explorer.
 • Podpora práce v dalších textově orientovaných aplikacích.
 • Hlasem podporuje všechny zvětšovací nástroje ZoomTextu Magnifier včetně ozvučení myši. 
 • Ovládací klávesové kombinace nekonfliktní se sadou kláves programu ZoomText.
 • Kompatibilní se širokou škálou braillských zobrazovačů zajišťujících hmatový výstup.
 • Lze zakoupit samostatně pouze odečítač Jaws (pro nevidomé uživatele, kteří již očima na obrazovce počítače pracovat nemohou).

SMA (Software Maintenance Agreement)

SMA znamená získat dvě budoucí placené vyšší verze programu za výhodných podmínek - verze, které by jinak bylo nutné zakoupit samostatně za vyšší ceny. Uživatel má tak pomůcku připravenou na změny např. operačního systému či internetových prohlížečů. Aktualizace programového vybavení formou SMA zabezpečuje plnou funkčnost zvláštní pomůcky při nejmenších možných nákladech po dobu několika let.

Předpokládaná dovednost 

Znalost práce s počítačem, znalost bodového písma při práci s hmatovým výstupem.

Varianty produktu 

 • Komplet ZoomText Magnifier & Jaws vázaný na počítač
 • Komplet ZoomText Magnifier & Jaws USB vázaný na uživatele

Volitelné příslušenství nebo související produkty 

Samostatné zvětšovací produkty ZoomText Magnifier, ZoomText Magnifier & Reader s hlasovou podporou, samostatný odečítač Jaws, braillský zobrazovač Alva, kamerová lupa ClearNote do USB, reproduktory pro hlasový výstup, alternativní hlasová syntéza (Acapela Eliška, SpeechTech s mužskými hlasy).

Nejprodávanější 

ZoomText Magnifier & Reader

Technické údaje 

 • Kompatibilita: Windows 8.1 a 10 (včetně Creators Update)
 • Aktuální verze ZoomText 2018; Jaws 2018

Soubory ke stažení

Na nákup pomůcky přispívají krajské pobočky Úřadu práce
podle

pol. II-1c) př. 1 vyhl. 388/2011 Sb.