Acapela Infovox 4 (Eliška) - hlasový syntetizér

Infovox 4 je univerzální, velmi kvalitní hlasový syntetizér. Hlasový syntetizér je nezbytnou součástí všech aplikací s hlasovým výstupem, jako jsou odečítače nebo čtečky elektronických knih. K některým z těchto aplikací se dodávají pouze cizojazyčné syntézy nebo je použití syntézy licenčně omezené. Infovox 4 je potom vhodným doplňkem, použitelným bez jakýchkoli restrikcí.

  • Příjemný a přirozeně znějící český hlas Eliška a možnost mnoha dalších cizojazyčných hlasů.
  • Dostupnost ve všech aplikacích s podporou rozhraní SAPI.
  • Možnost instalace až na tři počítače a použití z USB bez instalace.

Syntéza Infovox 4 na USB

Přenosné zařízení USB, z něhož si uživatel spustí kvalitní hlasovou syntézu. Produkt upotřebí zrakově postižení uživatelé počítače, ale také všichni, kdo potřebují hlasem přečíst digitalizované texty (technologie text-to-speech).

Licence pro domácí použití

Syntéza Infovox4 zpřístupní text na jakémkoli počítači, nejsou nutná administrátorská práva - do počítače se nic neinstaluje.
Vedle toho si uživatel může instalovat syntézu Infovox4 z USB až na tři další počítače - tyto lokální instalace jsou nezávislé a pracují, aniž je zařízení USB k počítači připojené.

Spolupráce se slepeckými odečítači a mluvícími aplikacemi

Infovox4 podporuje rozhraní SAPI4 a SAPI5, přes tato rozhraní mluvící aplikace syntézu používají.
Systém Infovox4 dále obsahuje odečítač NVDA, aplikaci Speech Creator pro převod textu do souborů MP3, Voice Manager pro nastavení syntézy a Pronunciation Editor, v němž lze inviduálně upravit výslovnost.

Kvalitní syntetické hlasy

V nabídce je velké množství jazyků a hlasů. V každém jazyce jsou k dispozici nejméně dva hlasy: jeden velmi kvalitní blízký přizenému projevu a příjemný na poslech a druhý hlas Colibri pro rychlé čtení. Pro české prostředí je v nabídce oblíbený český hlas Eliška.

 

 

Infovox 4 © Acapela Group 

 

 

 

Soubory ke stažení

Na nákup pomůcky přispívají krajské pobočky Úřadu práce
podle

pol. II-1c) př. 1 vyhl. 388/2011 Sb.