Grid 3 – komunikační program

Počítačový program Grid 3 umožňuje osobám, které v důsledku zdravotního postižení vůbec nekomunikují mluvenou řečí nebo mluví jen ve velmi omezené míře, používat počítač jako pomůcku pro komunikaci s okolím.
 • Komunikace pomocí předem připravených tabulek (obrázky, slova, písmena).
 • Tabulky lze měnit nebo vytvářet zcela nové tabulky podle potřeb uživatele.
 • Hlasový výstup: když uživatel sestaví zprávu, program ji hlasem přečte.
 • Ovládání PC a mobilního telefonu, používání internetu, poslouchání hudby stažené do počítače apod.
 • Ovládání spotřebičů a osvětlení v domácnosti.
 • Program lze ovládat klasickou myší a dotykem; tělesně hendikepovaní ho mohou ovládat např. spínači, trackballem, pohybem očí, pohybem hlavy.
 • Program je plně přeložený do češtiny.

Komunikace pomocí obrázků

Děti, které nemluví nebo mluví s obtížemi, mohou používat obrázky pro výběr slov a vět, které chtějí sdělit. Pro komunikaci pomocí obrázků jsou určeny svazky mřížek Symbol Talker A a Symbol Talker B, které obsahují poměrně velkou slovní zásobu a jsou připraveny k okamžité komunikaci. Každý uživatel si je může upravit je podle svých potřeb (například přidat fotografie, osobní slovní zásobu).

Textová komunikace

Pro textovou komunikaci existuje několik klávesnic a svazků mřížek, které usnadní dorozumívání. Výhodou je v textové komunikaci např. predikce slov (nabízení výrazů po napsání několika písmen).

Aktivity pro děti

Program obsahuje 25 animovaných aktivit, které u dětí napomáhají rozvoji alternativní komunikace.

Ovládání počítače pro tělesně hendikepované

Program obsahuje mřížky, které mj. tělesně hendikepovaným umožňují:
• ovládání počítače,
• telefonování,
• odesílání a přijímání SMS,
• odesílání a přijímání emailů včetně příloh,
• vyhledávání hudby na internetu nebo v počítači a její poslech,
• sledování videa z počítače,
• snadný přístup na web,
• snadnou práci se sociálními médii (Facebook, Twitter, You Tube).

Ovládání domácnosti pro tělesně hendikepované

Speciální sada mřížek umožňuje i uživateli s velmi omezenými motorickými možnostmi ovládat vše od světel a televize, až po vytápění či polohování postele pomocí speciální technologie, ke které je ovšem nutné mít zakoupený přijímač.

Bezplatná aplikace Grid Player

Existuje bezplatná aplikace Grid Player, která je zjednodušenou verzí programu Grid 3 a je možné ji používat v tabletu se systémem iOS (Apple). Tato aplikace umožňuje používat libovolné mřížky, které si do tabletu uživatel nahraje. Omezení aplikace je v tom, že neumožňuje mřížky měnit, ani vytvářet mřížky nové. Pokud chce uživatel mřížky vytvářet a upravovat podle svých potřeb, musí změny provést v programu Grid 3 na počítači se systémem Windows.

Technické údaje 

 • Program je plně lokalizován do českého jazyka, nápověda je přímo v programu.
 • Jednouživatelská licence umožňuje aktivaci na 1 počítači (další aktivace možná po zaregistrování na https://thinksmartbox.com/register-grid3/).
 • Systém Windows 7, 8 nebo 10.
 • Podpora Tobii PCEye Go i Tobii PCEye Mini.
 • Nejnovější verze programu: 3.0.7.

Fotogalerie 

Soubory ke stažení