Příspěvek na nákup

Rádi Vám pomůžeme s vyřízením příspěvku na nákup pomůcky i s vyplněním žádosti - externí odkaz.

Informace k příspěvku na zvláštní pomůcku

Pokud se při vyřizování žádosti objeví jakýkoli problém, kontaktujte nás prosím – určitě Vám dokážeme poradit. Běžně pomáháme klientům s výběrem pomůcky, vyplněním žádosti pro Úřad práce i s řešením problémů, které mohou v průběhu řízení vzniknout.

Hrdinka Tomáš Tel: 241 763 416
Email: info@spektra.eu, WWW: www.spektra.eu

Nárok na zvláštní pomůcku

Od 1. 1. 2012 mají osoby „s anatomickou nebo funkční ztrátou jedné končetiny nebo s těžkou funkční poruchou pohyblivosti“ nárok na příspěvek na nákup zvláštní pomůcky od Úřadu práce (zákon č. 329/2011 Sb. ve znění platných předpisů). Žádat o příspěvek lze na speciální komponenty osobního počítače (např. uzpůsobená klávesnice, myš, speciální programové vybavení). Příspěvek je za podmínek uvedených v zákoně nárokový, poskytuje se na pomůcku v základním provedení, které vzhledem ke zdravotnímu stavu plně vyhovuje.

Výše příspěvku

Standardní spoluúčast je 10% (výše příspěvku 90%). Součet příspěvků za posledních 5 let nesmí přesáhnout 800 tisíc Kč. Při nákupu pomůcky do 10 tisíc Kč se posuzují příjmy žadatele.

Postup při podání žádosti

 • V centru pro předvádění pomůcek si vyzkoušíte a vyberete vhodnou pomůcku.
 • Na krajské pobočce Úřadu práce v místě trvalého bydliště podáte žádost o poskytnutí příspěvku na zakoupení zvláštní pomůcky.
 • K žádosti doložíte osobní údaje, druh pomůcky a doklad o její ceně (doklad na vyžádání zašleme), výši příjmu osob žijících ve společné domácnosti za předcházející čtvrtletí (pokud je cena požadované pomůcky nižší než 10 000 Kč nebo žádáte o snížení spoluúčasti). 

Průběh řízení

Celé řízení od podání žádosti do získání příspěvku trvá zpravidla 3 až 6 měsíců (záleží na konkrétním úřadu) a má následující průběh.

 • Podání žádosti na Úřadu práce.
 • Úřad práce má lhůtu 30 dní, aby rozhodl. Obvykle je k rozhodnutí zapotřebí vyjádření posudkového lékaře, které řízení prodlužuje. Proto většinou Úřad práce ve chvíli, kdy žádá posudkového lékaře o zprávu, zasílá informaci o pozastavení řízení.
 • Posudkový lékař si obvykle žadatele nezve na lékařskou prohlídku, pouze si vyžádá od obvodního lékaře zprávu o zdravotním stavu.
  • Je důležité, aby obvodní lékař byl o zdravotním stavu žadatele informován od specialisty, protože obvodní lékař je hlavním partnerem pro komunikaci s posudkovým lékařem. Na případnou lékařskou zprávu od specialisty podanou zároveň s žádostí se obvykle nebere zřetel.
 • Posudkový lékař předá svou zprávu zpět Úřadu práce.
 • Úřad práce informuje žadatele o obnovení řízení.
 • Úřad práce zašle informaci, že se seznámil s podklady pro rozhodnutí.
 • Úřad práce vydá rozhodnutí, proti němuž se lze do 15 dní odvolat.

Po nabytí právní moci rozhodní Úřad práce poskytne příspěvek na zvláštní pomůcku.

Pomůcky, na které podle vyhl.č. 388/2011 Sb. přispívá Úřad práce:

I - 2. Osobám s anatomickou nebo funkční ztrátou jedné končetiny nebo s těžkou funkční poruchou pohyblivosti:
2 a) Speciální komponenty osobního počítače (např. uzpůsobená klávesnice, myš, speciální programové vybavení umožňující ovládání počítače ústy, očima nebo pohybem hlavy)