Tobii PCEye Mini a Tobii PCEye Go

Sledování směru pohledu je jednoduchý a snadný způsob komunikace s dětmi a dospělými, kteří nemluví.

Komunikace

Komunikace probíhá tím nejjednodušším způsobem – pohledem. Kamery umístěné pod monitorem počítače detekují směr pohledu a pohyb očí. Počítač řekne hlasem na co se dítě dívá, přehraje zvuk, básničku a podobně. Výběr (akce) se provádí upřeným pohledem do jednoho místa, případně mrknutím.

  • Využívá se zejména u dětí s mentálním a kombinovaným postižením, Rettovým syndromem, DMO, opožděným vývojem, autismem – všude tam, kde je dítě schopno fixovat oči.
  • Snímání kamerou z dálky – hlava je zcela volná (bez brýlí, bez ukazovátek či jiného příslušenství).
  • Lehké a přenosné zařízení přichycené pod obrazovkou počítače, připojuje se k počítači do portu USB.

 

PCEye Mini a PCEye Go je zvláštní pomůcka

Pomůcka spolu s adekvátním programovým vybavením uživateli znatelně usnadňuje nebo přímo umožňuje kontakt s okolím, zejména např. nabídne dítěti či dospělému alternativní komunikaci pomocí obrázků a symbolů. Pomůcka slouží k získávání informací, ke vzdělávání a práci a je účinným pomocníkem v domácím prostředí, ve škole, u lékaře, v pečovatelském centru i v zaměstnání.

Video 

Soubory ke stažení