Spínače

  • Spínače jsou velká plastová nebo dřevěná tlačítka, která přes určité rozhraní připojíte k počítači. Spínače potom mají v počítači konfigurovatelnou funkci. Můžete si pod ně navolit stisk nějaké klávesy nebo tlačítka myši. Lze je tedy použít k ovládání počítače případně i jiného zařízení, pokud to kvůli motorickým obtížím není možné se standardní či alternativní myší a klávesnicí. Spínače se liší velikostí, silou stisku, způsobem aktivace (stisk rukou, nohou i dalšími částmi těla, aktivace dechem). Lze k nim podle potřeby pořídit držáky a je také třeba zvážit, jaké použít rozhraní pro jejich připojení k počítači.

  • Stolní spínače, jsou velká plastová nebo dřevěná tlačítka, která mají definovatelnou funkci. Můžete si pod ně navolit stisk nějaké klávesy nebo tlačítka myši. Pro připojení k počítači je nutné speciální rozhraní.

  • Rozhraní pro připojení spínačů (tlačítek) k počítači je krabička, která určuje význam jednotlivých spínačů. Podle typu rozhraní jsou buď významy jednotlivých spínačů pevně dané, nebo je lze softwarově nastavit.