Časopis Můžeš: Nevidomí vyrábějí pro nevidomé

V únorovém čísle časopisu Můžeš vyšel pod názvem Nevidomí vyrábějí pro nevidomé článek věnovaný Spektře v. d. n.

Článek popisuje historii a vývoj naší firmy stejně jako vývoj, kterým prošly samotné pomůcky pro zrakově postižené. Dozvíte se v něm i o nejnovějších trendech včetně přístupných dotykových zařízení a též o našich pomůckách pro tělesně postižené. Celý článek je dostupný ve webovém archivu na http://www.muzes.cz/nevidomi-vyrabeji-pro-nevidome/.