Novoroční rolnička pro děti se zrakovým postižením

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) pro Zlínský kraj zorganizovala Novoroční rolničku pro děti se zrakovým postižením. Setkání se uskutečnilo dne 9. 1. 2018 v zábavním centru Galaxie ve Zlíně.

Akce se konala za naší sponzorské podpory.

Novoroční rolnička se letos opět setkala s obrovským úspěchem, nadšením a radostí dětí i jejich rodičů či průvodců.

Díky sponzorským darům se podařilo potěšit přes stovku těchto dětí, které se atrakcí tohoto druhu většinou obávají využít, a díky Novoroční rolničce překonají své zábrany a prostě se baví!

Novoroční rolnička ve Zlíně

 

Novoroční rolnička ve Zlíně