Pozvánka na didaktický seminář pořádaný Střediskem Teiresiás MU

Výrobní družstvo nevidomých Spektra se ve dnech 1. a 2. listopadu 2018 zúčastní didaktického semináře, který pořádá středisko Teiresiás, centrum Masarykovy univerzity pro pomoc studentům se specifickými nároky a studijními potřebami.

Cílem Didaktického semináře 2018 je nabídnout prostor pro sdílení didaktických postupů a metod využitelných při společné výuce žáků a studentů se zrakovým postižením. Ředitel VDN Spektra Břetislav Verner a konzultant pro oblast asistivních technologií Milan Pešák v rámci semináře povedou workshop nazvaný „Pomůcky pro podporu vzdělávání a gramotnosti“, který se zaměří na představení nejnovějších kompenzačních pomůcek a asistivních technologií vhodných k využití při vzdělávání na jednotlivých stupních škol.

Na semináři zbývá ještě několik volných míst, a tak termín registrace přihlášek byl prodloužen do 26.10.2018. Více o semináři na https://www.teiresias.muni.cz/cz/vzdelavani-sport-a-volny-cas/didakticky....

Teiresiás je celouniverzitním pracovištěm Masarykovy univerzity. Jeho úkolem je zajišťovat, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly přístupné studentům se smyslovým nebo jiným handicapem. Každoročně zajišťuje velmi kladně hodnocené workshopy o technice pro zrakově postižené, didaktické semináře a mezinárodní letní univerzity (https://www.teiresias.muni.cz/cz/vzdelavani-sport-a-volny-cas/icchp-su).